PAUTAN TAMBAHAN

Ahad, 13 Disember 2015

Kesilapan Para Daie | Ustaz Muhammad James
Kaedah Rasulullah SAW dalam memberi teguran


1) Bersegera membetulkan kesilapan

2) Menegur kesilapan dan menerangkan hukum

3) Menyedarkan pesalah melalui syarak

4) Membetulkan anggapan yang menjadi penyebab berlakunya kesilapan

5) Membetulkan kesilapan dengan nasihat dan mengkhabarkan ancaman bahaya kesalahan

6) Belas kasihan terhadap pelaku kesilapan

7) Tidak cepat menyalahkan seseorang

8) Berinteraksi dengan pelaku kesilapan secara tenang

9) Menerangkan fitnah daripada kesilapan yang dilakukan

10) Menerangkan bahaya kesilapan

11) Menegur kesilapan secara praktikal

12) Memperbetulkan kesilapan

13) Memberi panduan supaya tidak meneruskan kesilapan

14) Membuat teguran secara umum

15) Provokasi orang awam terhadap pelaku kesilapan

16) Menghindari fitnah syaitan

17) Menegur kesilapan dan menerima kebenaran

18) Mengembalikan hak kepada Tuannya dan menjaga maruah pelaku kesilapan.

19) Memberi perhatian yang sama kepada dua pihak yang bertelagah

20) Meminta kepada pelaku kesilapan supaya memohon maaf kepada pihak dizalimi

21) Mngingatkan pihak yang bersalah tentang kelebihan orang yang dizalimi agar menyesal dan memohon kemaafan.

22) Bertindak untuk meredakan suasana tegang serta mengelak fitnah kedua-dua belah pihak yang bertelagah

23) Menzahirkan kemarahan terhadap kesilapan yang dilakukan

24) Meninggalkan pelaku kesilapan serta perdebatannya agar kesilapan disedari

25) Mengecam pelaku kesilapan

26) Mencela pelaku kesilapan

27) Berpaling dari pelaku kesilapan

28) Melemahkan pelaku mereka yang sombong

29) Membantu memperbetulkan kesilapan

30) Berbincang dengan pihak yang bermasalah

31) Memberi keyakinan

32) Menghormati tabiat semula jadi manusia.