PAUTAN TAMBAHAN

Rabu, 27 Ogos 2014

Kemenangan Hamas di Gaza ... Allahuakhbar !!!


Wajah riang rakyat Palestin meraikan kejayaan berikutan berita terbaru mengenai Hamas dan Israel yang sudah bersetuju untuk menamatkan peperangan tujuh minggu, bermula 12 tengah malam waktu Malaysia. FOTO Reuters

Mengikut kata pegawai kanan Islamic Jihad, Ziad Nakahla, Israel bersetuju membuka sekatan untuk membawa masuk bekalan dan bahan binaan.


Serentak dengan kemenangan ini, insya Allah sempadan Rafah akan dibuka bagi memudahkan banyak bantuan untuk masuk.

Nelayan Gaza juga akan dibenarkan memancing sejauh 6 batu nautika.Kemenangan juga diraikan di bandar-bandar utama di Tebing Barat semalam!

Isnin, 25 Ogos 2014

Bab Hukum Hal Daging Korban - Ustaz Fauzi Tahir


IBADAH QURBAN DAN AQIQAH

Kedua-dua ibadah ini adalah antara amalan mulia dan penting dalam Islam kerana amat besar fadhilatnya, tetapi malangnya masih ramai orang yang samar-samar atau kabur kefahaman mereka mengenainya, sehinggakan ada yang memandang ringan walaupun mempunyai kemampuan tetapi tidak mahu melakukan penyembelihan qorban dan aqiqah ini. Semoga dengan penjelasan yang serba sedikit ini dapat membantu kefahaman kita semua tentang ibadat Qurban serta Aqiqah serta keinginan untuk sama-sama mencari pahala kedua ibadah ini akan meningkat.

Apakah sebenarnya qurban dan aqiqah itu? Apakah hukum melakukannya? Berapa kali kita dituntut melakukan qurban sepanjang hayat kita? Apakah syarat-syarat binatang yang dikorbankan? Apakah perbezaan antara qurban dan aqiqah? Bolehkah seekor lembu dikongsi sebahagian untuk qurban dan sebahaian untuk aqiqah? Apakah hikmah atau faedah yang bakal diperolehi kerana melakukan kedua-dua ibadah itu?

Demikianlah antara masalah yang akan cuba kita kupas serta perjelaskan dibahagian ini dan disamping itu akan dijelaskan beberapa perkara berkaitan dengan ibadah kurban dan aqiqah, semoga memberi kefahaman yang jelas hingga kita dapat menghayatinya dengan penuh keimanan kerana menjunjung perintah Allah s.w.t. dan mendapat fadhilat daripada amalan yang akan kita lakukan ini.

PENYEMBELIHAN QURBAN

Qurban ialah penyembelihan binatang qurban yang dilakukan pada Hari Raya Haji (selepas solat 'Idil Adhha) dan hari-hari Tasyriq iaitu ,11,12 dan 13 Zulhijjah kerana beribadah kepada Allah s.w.t. , iaitu sebagai menghidupkan syariat Nabi Allah Ibrahim a.s. yang kemudiannya disyariatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebahagian daripada syi'ar Allah, kamu memperolehi kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah diikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." (surah al-Haj:36)

"Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berqurbanlah." (Surah al-Kauthar:2)

Daripada Aisyah r.a Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: "Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Qurban, yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan qurban. Sesungguhnya haiwan qurban itu pada hari kiamat kelak akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) qurban itu." (Riwayat al-Tarmuzi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

Zaid bin Arqam berkata: "Mereka telah bertanya, Wahai Rasullullah, apakah Udhhiyah (Qurban) itu? Nabi Muhammad s.a.w. menjawab: "Ia sunnah bagi bapa kamu Nabi Ibrahim." Mereka bertanya lagi: Apakah ia untuk kita? Rasulullah s.a.w. menjawab: "Dengan tiap-tiap helai bulu satu kebaikan." Mereka bertanya: "maka bulu yang halus pula? Rasullullah s.a.w bersabda yang bermaksud "Dengan tiap-tiap helai bulu yang halus itu satu kebaikan." (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

HUKUM BERQURBAN

Hukumnya Sunnat Muakkad (Sunnat yang dikuatkan) atas orang yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

*Islam

*Merdeka (Bukan hamba)

*Baligh lagi berakal

*Mampu untuk berqurban

Sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud:

"Aku disuruh berqurban dan ia sunnat bagi kau." (Riwayat al-Turmuzi).

"Telah diwajibkan kepada ku qurban dan tidak wajib bagi kamu." (Riwayat Daruqutni)

Walaupun hukum berqurban itu sunnat tetapi ia boleh bertukar menjadi wajib jika dinazarkan. Sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud: "Sesiapa yang bernazar untuk melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya." (Sila Rujuk: Fiqh al-Sunnah)

PERLAKSANAAN QURBAN

*Binatang yang diqurbankan daripada jenis unta, lembu atau kerbau, kambing biasa yang berumur dua tahun, jika biri-biri telah berumur satu tahun atau telah gugur giginya sesudah enam bulan meskipun belum cukup satu tahun.

*Binatang itu disyaratkan tidak cacat, tidak buta sebelah atau kedua-duanya, kakinya tidak pincang, tidak terlalu kurus, tidak terpotong lidahnya, tidak mengandung atau baru melahirkan anak, tidak berpenyakit atau berkudis. Binatang yang hendak disembelih itu mestilah sihat sehingga kita sayang kepadanya.

*Waktu menyembelihnya sesudah terbit matahari pada Hari Raya Haji dan sesudah selesai solat 'Id dan dua khutbah pendek, tetapi afdhalnya ialah ketika matahari naik segalah pada Hari Raya Hhaji sehingga tiga hari sesuadah Hari Raya Haji (hari-hari Tastriq iaitu 11,12 dan 13 Zulhijjah)

*Daging qurban sunnat, orang yang berkorban disunnatkan memakan sedikit daging qurbannya. Pembahagian daging qurban sunnat terdapat tiga cara yang utamanya adalah mengikut urutan sepererti berikut:

1. Lebih utama orang yang berqurban mengambil hati binatang qurbannya dan baki seluruh dagingnya disedekahkan

2. Orang yang berqurban itu mengambil satu pertiga daripada jumlah daging qurban, dua pertiga lagi disedekahkannya.

3. Orang yang berqurban mengambil satu pertiga daripada jumlah daging, satu pertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin dan satu pertiga lagi dihadiahkan kepada orang yang mampu. Sabda Rasullullah s.a.w: "Makanlah oleh kamu sedekahkanlah dan simpanlah."

HIKMAH DAN FADHILAT

*Menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim a.s.

*Mendidik jiwa kearah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

*Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mahu berbelanja harta kejalan Allah s.w.t.

*Menghapuskan dosa dan mengharap keredhaan Allah s.w.t.

*Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik.

*Akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian al-Sirat al-Mustaqim diakhirat kelak. Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Muliakanlah qurban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu dititian pada hari kiamat."

AQIQAH UNTUK ANAK

Aqiqah pengertian dari segi bahasa ialah rambut dikepala kanak-kanak. Sementara pengertian aqiqah dari segi syara ialah binatang yang disembelih pada hari mencukur rambut bayi. Aqiqah sebagai ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t. sebagaimana penjelasan Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya yang bermaksud: "Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh (daripada hari kelahirannya), dicukur dan diberi nama." (Riwayat Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibnu Majah)

Ibnu Majah menerangkan maksud "... terpelihara dengan aqiqahnya..." (pada mafhum hadis diatas) adalah bahawa aqiqah itu sebagai sebab yang melepaskan kanak-kanak tersebut daripada gangguan syaitan yang cuba menghilangkan daripadanya melakukan kebaikan.

Daripada Salman bin Amir al-Dhabley, bahawa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Untuk anak lelaki itu aqiqahnya. Tumpahkan atasnya darah dan hilangkanlah daripadanya kekotoran dan najis." (Riwayat Abu Daqud, al-Turmuzi dan Ibnu Majah).

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahawa apabila seseorang kanak-kanak itu mati dalam keadaan belum diaqiqahkan lagi, maka anak itu tidak dapat mensyafaatkan kedua-dua orang tuanya diakhirat kelak.

HUKUM AQIQAH

*Hukum aqiqah itu adalah sama dengan ibadah qurban iaitu Sunnat Muakkad kecuali dinazarkan menjadi wajib.

*Penyembelihan aqiqah ialah pada hari ketujuh dari kelahiran bayi atau pada hari ke empat belas atau ke dua puluh satu. Jika tidak dapat maka bila-bila masa selagi anak itu belum baligh.

*Jika anak telah baligh, maka gugur tuntutan atas walinya dan sunnat bagi dirinya (individu yang berkenaan) mengaqiqahkan untuk dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ahmad, Abu Dawud dan al-Tabrani, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah mengaqiqahkan dirinya sendiri sesudah Baginda s.a.w. diangkat menjadi Rasul.

*Anak zina, aqiqahnya sunnat atas ibunya kerana nafkah hidup anak zina itu tanggungan ibunya bukan bapanya. Demikian pendapat Syaikh Ibnu Hajar dan Syaikh Ramli, manakala Khatib Syarbini pula berpendapat, adalah tidak sunnat bagi ibu mengaqiqahkan anak zinanya meskipun si ibu memberi nafkah kepadanya.

*Anak lelai disembelihkan dua ekor kambing (tetapi sah sekiranya seekor) dan perempuan memadai dengan seekor kambing. Diriwayatkan daripada Aisyah, bahawa Rasulullah s.a.w. memerintahkan para sahabat agar menyembelih aqiqah untuk anak lelaki dua ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan seekor kambing. (Riwayat al-Turmuzi). Daripada Ibnu Abbas r.a. pula menyatakan. bahawa Rasullullah s.a.w. menyembelih aqiqah untuk Hasan dan Husin masing-masing dengan seekor kambing. (Riwayat Abu Dawud)

HUKUM-HUKUM YANG LAIN BERKAITAN DENGAN QURBAN DAN AQIQAH

*Jika menyembelih qurban sendiri hendaklah berniat: "Aku jadikan binatang ini qurban untuk diriku kerana Allah Ta'ala" dan seumpamanya, atau jika penyembelihan aqiqah berniat : "Aku jadikan penyembelihan binatang ini sebagai aqiqah untuk anakku kerana Allah Ta'ala."

*Jika untuk tolong kepada orang lain maka hendaklah berakad iaitu dengan dua cara:

1) Secara wakil, maka orang yang mewakilkan berkata: "Aku wakilkan atas diriku untuk menghasilkan penyembelihan qurban untuk diriku (atau aqiqah untuk anak ku...)." Orang yang menerima wakil menjawab: "Aku terima sebagai wakil untuk menghasilkan penyembelihan qurban untukmu (atau aqiqah untuk anakmu...)." (PERINGATAN: Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan penyembelihan dan tidak boleh diserahkan tanggungjawab menyembelih kepada orang lain).

2) Secara menyerahkan tanggungan dengan berkata: "Saya meletakkan atas zimmah tanggungan tuan untuk menghasilkan penyembelihan qurban untuk ku (atau aqiqah untuk anakku)." (PERINGATAN: Penerima jika tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab yang diterima, boleh diserahkan kepada orang lain untuk menyempurnakan penyembelihan untuk orang-orang yang berakad tadi).

*Daging qurban sunnat disedekahkan kepada fakir miskin atau dihadiahkan kepada orang yang mampu dalam bentuk masih mentah tetapi aqiqah sunnat dimasak dengan masakan jenis manis seperti kurma, kicap dan sebagainya.

*Binatang unta, lembu atau kerbau boleh dikongsi sebhagian untuk qurban dan sebahagian untuk aqiqah.

*Disunnatkan tulang-tulang binatang qurban itu tidak dipatahkan atau dipecahkan sama ada oleh orang yang mengaqiqahkan atau yang memakannya. Cuma hendaklah diceraikan pada setiap persendian tulang. Sekiranya dipecahkan juga maka tidaklah pula makruh, tetapi khilaf aula (yakni bersalahan dengan yang utama).

*Daging aqiqah atau qurban atau mana-mana bahagian dari binatang (seperti kulit, tulang dan sebagainya) tidak boleh dijadikan upah kepada orang yang menyembelih dan orang-orang yang menguruskan pemotongan. Upah untuk mereka jika diperlukan, maka hendaklah diberi dalam bentuk wang atau harta benda yang lainnya.

*Orang kafir tidak boleh diberi makan daging aiqah atau daging qurban, sekiranya telah diberi umpamanya sekilo, maka wajib diganti dengan daging yang lain untuk memenuhi daging yang kurang itu.

*Daging atau mana-mana bahagian dari binatang qurban nazar atau aqiqah, haram dimakan atau diambil oleh orang yang melakukannya.

QURBAN DAN AQIQAH BERAMAI-RAMAI

Sekarang ini ada pihak tertentu seperti Masjid, Surau atau badan kebajikan dan orang perseorangan menganjurkan majlis Qurban dan Aqiqah secara beramai-ramai. Pada dasarnya amalan ini baik demi menggalakkan masyarakat Islam melakukan kedua-dua ibadah yang sangat dituntut dalam Islam (Sunnat Muakkad). Namun yang demikian, beberapa syarat berikut ini hendaklah dipatuhi:

*Pengurusan hendaklah dilakukan dengan betul, dengan penuh amanah dan tanggungjawab.

*Harga yang dikenakan hendaklah dinyatakan termasuk kos pengurusan (Penyembelihan, kenderaan, upah menyembelih, melapah dan sebagainya jika memerlukan upah).

*Hendaklah diadakan aqad atau ijab dan qabul antara orang yang melakukan qurban atau aqiqah dengan pihak pelaksana (AJK Qurban/ Aqiqah atau AJK Masjid/ Surau/ Badan Kebajikan/ Orang perseorangan).

Isnin, 18 Ogos 2014

‘Perjanjian Hudaibiyah’. Ternyata memberi pengajaran yang berguna untuk menghadapi sesuatu kesukaran ....

Ketika menerima salinan keputusan mesyuarat Jawatankuasa PAS Pusat sebentar tadi yang antaranya menyatakan komitmen terus PAS bersama dengan PR serta mengemukakan cadangan nama Wan Azizah dan Azmin sebagai calon MB Selangor, saya terima dengan menyebut nama Allah. Saya akui ia keputusan yang berat untuk ramai orang. Saya tahu kerana saya adalah pemimpin pertengahan yang mendengar suara – suara pandangan dari pelbagai pihak.

Mesej-mesej pertanyaan yang masuk bertalu-talu ke dalam telefon saya tak pedulikan. Isinya sama, nak tanya apa keputusan PAS Pusat?

[Gambar - Presiden PAS Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang walaupun kelihatan masih 'uzur' menjadi tumpuan ketika beliau hadir ke pejabat Agung PAS untuk bermesyuarat pagi ini]

Terpandang buku ‘Fiqh Harakah Dari Sirah Nabawiyah’ karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di atas rak. Saya mencapainya dan buku ini dibuka lembaran demi lembaran sehinggalah sampai bab ‘Perjanjian Hudaibiyah’. Ternyata pelajaran yang berguna disaat sukar sebegini ada di sini.

Bagaimana keputusan Perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah dan Musyrikin Quraisy yang seolah-olah dilihat menguntungkan musuh diterima dengan hati yang berat oleh ramai para sahabat. Tetapi ternyata ianya suatu langkah jangka panjang yang sangat-sangat menguntungkan dan memberi kelebihan kepada Islam.

Antaranya, pembatalan kalimah ‘Bismillahirrahmanirrahim’ atas surat perjanjian dan digantikan dengan perkataan ‘Bismikallah’, pembatalan perkataan Muhammad Rasulullah dan digantikan dengan perkataan Muhammad bin Abdullah, keputusan orang Islam tak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini dan perlu balik semula ke Madinah, pemulangan semula orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin walinya dan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Sedangkan sebelum itu para sahabat telah berbai’ah di bawah pohon ridhwan untuk membela kematian Uthman r.a. Termasuk yang membantah adalah Umar al Khattab.

Saya tak kata Presiden Pas seperti Nabi dan AJK PAS Pusat yang lain seperti sahabat-sahabat Nabi, tetapi pengajaran dari sirah ini perlu dipelajari.

Dengan jiwa besar, PAS membuat keputusan ini. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum, sebagai ahli parti, saya dengar dan taat. Nampakkah anda semua betapa jahat dan buruknya segala tohmahan yang dihadapkan kepada PAS sebelum ini seolah-olah PAS akan jadi punca musnahnya PR. Now you can see! Bagaimana matangnya PAS berpolitik.

Keputusan ini telah menutup banyak mulut yang celupar dengan pelbagai tanggapan liar terhadap PAS. Tentunya antara yang kecewa adalah Umno.

Sekarang tunggu episod selanjutnya kepulangan Tuanku Sultan 27 Ogos nanti.

Mesti ada orang tanya, kenapa sebelum ini awak pertahan Khalid? Jawabnya, kerana saya pertahankan kenyataan Presiden dan ketetapan Majlis Syura Ulama. Presiden membuat kenyataan, sekarang PAS Pusat membuat keputusan.


Sabtu, 16 Ogos 2014

WALA' DALAM BERJAMA'AH - YB. DR. KHAIRUDDIN AMAN RAZALI AT-TAKIRI


Setelah sekian lama pertikaian tejadi antara kaum muslimin dengan kafir quraisy dan menyebabkan pecahnya peperangan dengan tidak sedikit korban yang berjatuhan, maka akhirnya tejadilah suatu kesepakatan/perjanjian damai antara dua kelompok yang bertikai tersebut.

Perjanjian ini lebih dikenal dengan nama PERJANJIAN HUDAIBIYAH. Perjanjian ini terjadi pada tahun 628 M disutu tempat yang bernama Hudaibiyah. Oleh karena itu perjanian ini disebut juga PERJANJIAN HUDAIBIYAH.

Pada awal-awal isi perjanjian ini terlihat merugikan kaum muslimin. Perjanjian ini disetujui oleh Baginda Rasulullah SAW yang menuai kritik dari para sahabat. Namun setelah mendapat penjelasan dari Baginda Rasulullah SAW akhirnya para sahabat setuju dan mengetahui bahwasanya isi perjanjian ini sangat menguntungkan bagi kaum muslimin.

Isi dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah :

1. Tidak saling menyerang antara kaum muslimin dengan penduduk Mekah selama sepuluh tahun.

2. Kaum muslimin menunda untuk Umroh dan diperbolehkan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya dengan tidak membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya serta senjata pengembara.

3. Siapa saja yang datang ke Madinah dari kota Mekah harus di kembalikan ke kota Mekah.

4. Siapa saja dari penduduk Madinah yang datang ke Mekah., maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah.

5. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran

Kesepakatan lain dari Perjanjian Hudaibiyah ini adalah siapa saja dari kabilah arab yang lain boleh masuk dalam perjanjian Quraisy atau Rasulullah SAW dan perjanjian ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan wanita tidak di ikut sertakan

Khamis, 14 Ogos 2014

Kenyataan Media (14 Ogos 2014) OLEH NAIB PRESIDEN PASPAS sengaja mengambil sedikit masa, bukan sebulan hanya seminggu untuk mencapai keputusan di dalam isu penggantian Menteri Besar Negeri Selangor. Kita bercakap berkenaan jawatan Menteri Besar, jawatan nombor satu di dalam pentadbiran sesebuah negeri. Kita bukan mahu menukar seorang Ketua Kampung, ini urusan menukar seorang Menteri Besar.

Pada saat yang kritikal ini unsur emosi dan sentimen harus diketepikan. Prinsip integriti, setiakawan, keadilan, kebijaksanaan serta hikmah mesti mengambil tempat dalam mempertahankan Kerajaan Pakatan Rakyat (PR) di Selangor. Justeru itu, 'we shouldn't rush in making decision but we should adopt a deliberate cautious approach with wisdom and sincerity'.

Kita bercakap tentang meminta seseorang Menteri Besar meletak jawatan. Kita perlu berhemah dalam hal ini. Apa kesilapannya, apa kemudaratannya, apa kesalahannya, apa kelemahannya dan apa kemaslahatan persekitaran (environment) negeri yang ditadbirnya? Kita perlu menghalusi faktor-faktor ini secara terperinci agar kita sampai kepada keputusan yang adil dan yang baik bagi semua pihak, yakni, negeri, rakyat, Istana dan individu yang terlibat. Keadilan yang menjadi teras perjuangan PR mesti ditegakan.

Berkaitan dengan isu ini dan belajar daripada pengalaman PAS sendiri, saya ingat kembali kes Dato' Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat dengan menantunya. Apabila saya bersama Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS; Tuan Guru Dato' Dr Haron Din, Timbalan Muryidul Am PAS dan Dr Mohd Hatta Ramli, Bendahari PAS Pusat membawa mandat Jawatankuasa Kerja PAS Pusat bertemu dengan Tuan Guru Nik Abdul Aziz berkaitan isu perlantikan menantu beliau dalam Perbadanan Menteri Besar Negeri Kelantan (PMBK).

Isu Nepotisma dan intergriti telah bermain di bibir rakyat pada waktu itu. Tuan Guru Nik Abdul Aziz tidak teragak-agak lagi, terus dipanggil menantunya dan diminta menandatangani surat perletakkan jawatan serta-merta! Mengapa Tuan Guru Nik Abdul Aziz mengambil sikap tersebut? Bagi saya Tuan Guru Nik Abdul Aziz amat faham dengan konsep parti menguasai kerajaan, hidup berjamaah - keputusan jamaah, keputusan parti harus dipatuhi. Seperti kata,’the interest of the many, outweigh the interest of the few’.

Parti yang menguasai kerajaan, bukan kerajaan yang menguasai parti. Ini yang kita harus faham apabila kita memasuki gelanggang politik Malaysia. Tidak ada pemujaan individu dalam parti. Jawatan yang dipegang oleh seseorang di dalam kerajaan adalah disebabkan dicalonkan oleh parti. Jadi bila parti suruh pergi, ikutilah kehendak parti. Saya teringat sejarah Khalid Al Walid, Panglima yang 'dipecat' oleh Khalifah. Pemencatan daripada Khalifah. Mesti ada sebab-sebabnya, mesti ada 'kaulnya' dan mesti sudah dihalusi daripada segenap sudut oleh Umar Al Khatab. Adakah Khalid memberontak? Tidak! Panglima besar ini akur dengan keputusan Khalifah. Inilah hidup berjamaah...

Sebegitu juga kita dalam proses memilih Menteri Besar. Perlu dihalusi bersama, perlu diskusi bersama dan perlu persetujuan bersama. Janganlah ada dikalangan kita mengambil pendekatan ‘pushing down into our throats'! Sekurang-kurangnya ada pilihan, agar yang terbaik diberi berkhidmat kepada rakyat.

Untuk tatapan kita bersama daripada paparan sejarah PAS, isu kronisma, nepotisma dan sikap autokratik adalah faktor yang besar yang menjatuhkan PAS Negeri Kelantan dalam era Tan Sri Datuk Dr Haji Mohd Asri Haji Muda. PAS juga pernah mengalami krisis di Negeri Kedah sebelum Pilihan Raya Umum kali ke – 13 (PRU 13) yang akhirnya kita semua menerima akibatnya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama belajar daripada sejarah ini supaya kita pada hari ini terutama PR tidak mengulangi kesilapan yang sama agar memungkinkan kita hilang lagi sebuah kerajaan.

PAS perihatin di dalam hal ini, bersama PKR & DAP kita berjuang menentang kezaliman, menentang rasuah dan menentang kronisma dan nepotisma. Kita menentang sekeras-kerasnya sehingga kita nobatkan dalam manifesto PR. Kalau tidak rakyat akan melihat kita yakni PR sebagai "harapkan pagar, pagar makan padi!"

Justeru itu, di dalam pencalonan bakal Menteri Besar baru ini harus PR menjauhi persepsi-persepsi negatif tersebut. Biarlah kita mengambil masa untuk mencari yang terbaik demi masa depan PR yang kita sama-sama sayangi.

Kepada rakan-rakan di dalam PKR dan DAP, usah gusar dengan komitmen PAS dalam perjuangan menentang kezaliman, menentang rasuah, menentang, kronisma dan nepotisma. Sejak ditubuhkan, kami berjuang diatas landasan ini, malah bukan sahaja kami diremehkan, difitnahkan, dipenjarakan malah dalam Peristiwa Memali sahabat-sahabat kami dibunuh dengan kejam! Bukan sahaja masa, wang, keringat dan airmata yang kami curahkan, malah darah dan nyawa telah kami korbankan dalam perjuangan menentang kabatilan-kebatilan ini. ‘So, please, don't question our committments, we were there when you were sleeping...’

InsyaALLAH, ‘give us until 17th of August’ untuk membuat keputusan yang adil, berhemah dan berhikmah. Doakan agar PR tetap utuh dan bertambah kuat melalui dugaan-dugaan ini. Doakan agar jiwa dan raga kita, warga PR, sentiasa berkobar untuk memerdekakan negara kita daripada UMNO / Barisan Nasional (BN), amin!

HAJI SALAHUDDIN AYUB
Naib Presiden PAS.

Isnin, 11 Ogos 2014

ZIONIS ISRAEL KALAH TERUK DALAM CUBAAN SERANGAN KALI INI (Senarai Tentera yang mati).


I24News TV melaporkan Lieutenant Hadar Goldin, 23, pegawai tentera di Givati Infantry Brigade ditawan pejuang Izzudin Al-Qassam dan sejumlah 71 askar zionis Israel terbunuh di dalam pertempuran dengan pejuang Izzudin Al-Qassam di sempadan Gaza semenjak Israel memulakan serangan darat. Mereka adalah seperti berikut:-

1. Major Benya Sharel, 26, served as an officer in the Givati Infantry Brigade.
2. Staff Sergeant Liel Gidoni, 20, served in the Givati Infantry Brigade.
3. Captain (res.) Liran Adir, 31, served in the Armored Brigade.
4. Staff Sergeant Noam Rosenthal, 20, served in the Armored Brigade.
5. Sergeant First Class (Res.) Daniel Marash, 22, served in the Armored Brigade.
6. Captain Omri Tal, 22, served in the Armored Brigade.
7. Staff Sergeant Shay Kushnir, 20, served in the Armored Brigade.
8. Staff Sergeant Guy Algranati, 20, served in the elite Unit 212 (Sayeret Maglan).
9. Staff Sergeant Omer Hay, 21, served in the elite Unit 212 (Sayeret Maglan).
10. Staff Sergeant Matan Gotlib, 21, served in the elite Unit 212 (Sayeret Maglan).
11. Sergeant Nadav Raimond, 19, served in the Paratroopers Brigade.
12. Sergeant Daniel Kedmi, 18, served in the Kfir infantry Brigade.
13. Sergeant Barkey Ishai Shor, 21, served in the Kfir infantry Brigade.
14. Sergeant Sagi Erez, 19, served in the Givati infantry Brigade.
15. Sergeant Dor Dery, 18, served in the Kfir infantry Brigade.
16. Staff Sergeant Eliav Eliyahu Haim Kahlon, 22.
17. Corporal Meidan Maymon Biton, 20.
18. Corporal Niran Cohen, 20.
19. Staff Sergeant Adi Briga, 23.
20. Staff Sergeant Moshe Davino, 20, served in the Combat Engineering Corps.

21. Sergeant First Class (res.) Barak Refael Degorker, 27.
22. Chief Warrant Officer Rami Chalon, 39, served in the Paratroopers Corps.
23. Captain Liad Lavi, 22, served as an infantry soldier.
24. Staff Sergeant Avraham Grintzvaig, 21.
25. Staff Sergeant Gal Bason, 21, served in the Combat Engineering Corps.
26. Second Lieutenant Roy Peles, 21, served in the Paratroopers Corps.
27. Staff Sergeant Amit Yeori, 20, served in the Combat Engineering Corps.
28. Staff Sergeant Guy Boyland, 21, served as a combat engineer in the 7th Armored Brigade.
29. Staff Sergeant Guy Levy, 21, served in the Armored Corps.
30. Sergeant Oron Shaul, 21, was a combat soldier in the Golani Brigade. Shaul was previously considered missing in action with Hamas claiming to have captured him. He was later designated a fallen soldier whose place of burial is unknown.
31. Master Sergeant Yair Ashkenazi, 36.
32. Lieutenant Paz Elyahu, 22, served as a combat soldier in the Paratroopers Brigade.
33. Staff Sergeant Li Mat, 19, served as a combat soldier in the Paratroopers Brigade.
34. Staff Sergeant Shahar Dauber, 20, served as a combat soldier in the Paratroopers Brigade.
35. Captain Dmitri Levitas, 26, served as a company commander in the Armored Corps.
36. Captain Natan Cohen, 23, served as a company commander in the Armored Corps. He was posthumously promoted from the rank of First Lieutenant.
37. Staff Sergeant Avitar Moshe Torjamin, 20, served as a combat soldier in the Paratroopers Brigade.
38. Master Sergeant Ohad Shemesh, 27.
39. Sergeant First Class Oded Ben Sira, 22, served as a combat soldier in the Nahal Brigade.
40. Lieutenant Colonel Dolev Keidar, 38, served as the Commander of the Geffen Battalion of the Bahad 1 officer training base.
41. Sergeant Major Bayhesain Kshaun, 39, served in the Northern Brigade of the Gaza Division.
42. Second Lieutenant Yuval Haiman, 21, served at the Bahad 1 officer training base.
43. Sergeant Nadav Goldmacher, 23, served at the Bahad 1 officer training base
44. Staff Sergeant Tal Ifrach, 21, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
45. Staff Sergeant Yuval Dagan, 22, served as a combat soldier in the Golani Brigade
46. Sergeant Shon Mondshine, 19, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
47. Staff Sergeant Jordan Bensemhoun, 22, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
48. Staff Sergeant Moshe Malko, 20, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
49. Sergeant Nissim Sean Carmeli, 21, served as a lone soldier in the Golani Brigade.
50. Sergeant Oz Mendelovich, 21, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
51. Sergeant Gilad Rozenthal Yacoby, 21, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
52. Captain Tsvi Kaplan, 28, served as a combat soldier in the Golani Brigade and was set to become a company commander.
53. Major Tzafrir Bar-Or, 32, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
54. Staff Sergeant Max Steinberg, 24, of Woodland Hills, California, served as a lone soldier in the Golani Brigade.
55. Staff Sergeant Shachar Tase, 20, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
56. Staff Sergeant Daniel Pomerantz, 20, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
57. Sergeant Ben Itzhak Oanounou, 19, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
58. Staff Sergeant Oren Simcha Noach, 22, served as a combat soldier in the Golani Brigade.
59. Staff Sergeant Bnaya Rubel, 20, served as a combat soldier in the 101st Battalion of the Paratroopers Brigade
60. Second Lieutenant Bar Rahav, 21, served in the Combat Engineering Corps.
61. Sergeant Adar Barsano, 20, served in the Armored Corps.
62. Major (res.) Amotz Greenberg, 45.
63. Staff Sergeant Eitan Barak, 20, served as a combat soldier in the Nahal Brigade.
64. Staff Sergeant Matan Gotlib, 21, of Rishon LeZion, served as a combat soldier in the elite Maglan unit.
65. Staff Sergeant Omer Hey, 21, of Savion, served as a combat soldier in the elite Maglan unit.
66. Staff Sergeant Guy Elgranati, 20, of Tel Aviv, served as a combat soldier in the elite Maglan unit.
67. Army Reserve Sergeant Major Danial Marash, 22, from Rishon LeZion.
68. Captain Omri Tal, 22, from Yahud
69. Sergeant Major Shay Kushnir, 20, from Kiryat Motzkin.
70. Sergeant Major Noam Rosenthal, 20, from Meitar.
71. Army Reserve Captain Lior Edri, 31, from Ezuz in the Negev Dessert.

Namun angka tersebut dilaporkan Hamas tidak benar dan dianggarkan kematian tentera Israel menghampiri 200 orang.

Tiada lagi kenyataan pihak Israel, berapa ramai tentera mereka yang cedera kerana keangkuhan mereka untuk menentang pejuang Gaza.

Mohd Zin Kandar
51 orang tentera rejim Zionis cedera hari ini dan mereka dikejarkan ke Hospital Soroka

Sabtu, 9 Ogos 2014

Mesir telah dikuasai oleh Yahudi Zionis


Mungkin tidak ramai yang mengetahui bahawa Presiden Abdel Fattah al-Sisi, mantan Ketua Angkatan Tentera Mesir yang memenangi pilihan raya Presiden Mesir yang diadakan pada April lalu sebenarnya adalah berketurunan Yahudi.

Menurut laporan veteranstoday.com, yang dipetik daripada tulisan seorang pensyarah universiti di Amerika Syarikat (AS), Dr. Kevin Barrett, ibu jeneral itu, Malikah Titani merupakan keturunan Yahudi yang berasal dari Asefi, Maghribi.

Keadaan itu, secara automatik menjadikan pemimpin tertinggi tentera Mesir itu seorang warga Israel.

Baca lagi :
http://www.ismaweb.net/2014/02/jeneral-abdel-fattah-as-sisi-seorang-yahudi/

Forum Perdana "Penyatuan Ummah" ~ Ust Don Daniyal & Dr Jamnul MulkhanJumaat, 8 Ogos 2014

Terperangkap 21 hari dalam terowong, berjaya keluar dengan selamat


Seramai 29 orang anggota Briged Al-Qassam telah terperangkap dalam sebuah terowong di Khan Younis setelah pintu keluar dibom jet F-16. Mereka terperangkap 21 hari lamanya di bawah tanah.

Dengan kuasa Allah, 23 mereka berjaya keluar dengan selamat. Baki anggota Al-Qassam masih dalam pencarian.

Video ini menunjukkan terowong tersebut. Ia juga menunjukkan bagaimana mereka membahagikan kurma kepada 2 bahagian. Satu untuk sahur, satu untuk berbuka.

Ada air mata air yang keluar dari dalam terowong, sedangkan sepatutnya punca air berada bawah 65 meter daripada terowong tersebut.

Subhanallah.

Sumber : Al Jazeera


Rabu, 6 Ogos 2014

SANGGAHAN TERHADAP BERZIKIR BERAMAI-RAMAI TAK SALAH - Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim

JAWAPAN "SANGGAHAN TERHADAP BERZIKIR BERAMAI-RAMAI TAK SALAH"

Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim


Pertamanya marilah kita hayati Firman Allah SWT yang bermaksud: "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah?" [42:21]

Sabda Rasullullah SAW: "Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan geraham. Jauhilah kamu perkara yang diada-adakan (dalam agama) kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat"

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari satu 'bidaah baru yang keji' iaitu mensyariatkan amalan membidaahkan dan menyesatkan ulama dan masyarakat pada perkara khilafiyah (perkara furu' khususnya ibadat). Pegangan ini terhasil kerana terlalu taksub yang melulu pada satu-satu pandangan.

Sanggahan tersebut terhadap artikel penulis dalam Berita Harian yang disiarkan pada 6 Disember 2006 iaitu bertajuk: 'Berzikir beramai-ramai tak salah' adalah sambungan dari artikel 5 Disember 2006 yang sepatutnya bertajuk: 'Zikir Selepas Solat Secara Berjemaah Bukan Bidaah'.

Terdapat beberapa tuduhan yang dilemparkan oleh Prof. Madya Dr Ahmad Farouk Musa terhadap penulisan penulis. Justeru itu, menjadi tanggungjawab penulis menjawab tuduhan tersebut bagi mengelakkan salah faham di kalangan masyarakat. Semoga Allah SWT mengizinkan penulis menjawab dengan tertib dan jauh dari emosi. Disebabkan sanggahan tersebut agak berselerak isinya dan untuk mengelakkan penulis dituduh menukar fakta, maka penulis lebih cenderung menulis kembali tuduhan yang dilemparkan.

Tuduhan Pertama: Melakukan Jenayah Ilmiah"

Penulis telah dengan sengaja melakukan jenayah ilmiah, dengan melupakan perbicaraan upacara berdo'a setiap habis solat yang mengiringi zikir tersebut. Sedangkan perbuatan tersebut dilakukan secara beriringan. Tujuannya tidak lain melainkan untuk menyembunyikan as-Sunnah yang sebenarnya."

Jawapan Pertama: Penyanggah tidak mempunyai ilmu fiqh perbandingan. Kepada sesiapa yang biasa dengan perbahasan fiqh muqaran (fiqh perbandingan), cara yang biasa digunakan ulama silam dan sekarang ialah pertamanya menentukan isu-isu yang mahu diperdebatkan. Sesiapa yang tidak tahu, biasanya tiada pada mereka ilmu fiqh muqaran ini. Jadi, jangan dicelarukan.

Justeru, pada pandangan penulis, penyanggah tidak ada pengalaman dalam fiqh perbandingan. Setelah penulis menyelidik, rupanya beliau hanya seorang tabib dan sepatutnya meneruskan keprofesoran dalam bidang perubatan dan bukannya berubah menjadi profesor menyesatkan masyarakat pada perkara khilaf! Justeru, fiqh perbandingan bukan 'mainan'nya!

Dalam artikel penulis, penulis mengkhususkan perdebatan kepada isu zikir selepas solat secara berjemaah. Tiada sepatahpun penulis mengheret perbincangan kepada isu berdoa selepas solat bersesuaian dengan ruangan yang terhad di dalam akhbar dan itupun disunting dan diubah tajuknya.

Di mana jenayah ilmiah yang diperkatakan? Apakah mahu menjelaskan satu isu tertentu dituduh sebagai jenayah ilmiah? Kalau pada pandangan Dr Farouk, berdoa selepas solat secara berjemaah itu bidaah yang sesat, jangan diheret isu berzikir secara berjemaah selepas solat! Manakala pada pandangan penulis, isu berdoa itu akan diperkatakan di ruangan yang lain. Kita tangani isu-isu satu persatu.

Tuduhan kedua: Menyembunyikan al-Sunnah

Di zaman siber ini, manusia tidak dapat bersembunyi disebalik jubah atau serban, celak atau janggut, mahupun ijazah Azhar atau Jordan, kerana setiap rujukan yang dikemukakan boleh diperiksa kesohihannya. Penulis beranggapan bahawa sekiranya beliau dapat mendatangkan hadith Ibnu Abbas tersebut, maka tiada yang akan mempersoalkan tentang upacara berdo'a beramai-ramai dan menganggap bahawa perbuatan tersebut juga sebahagian daripada as-Sunnah.

Jawapan Kedua: Penyanggah Tidak Profesional, Tidak akademik dan Amat Beremosi. Ini adalah tuduhan yang amat tidak profesional dan amat beremosi yang kedua oleh Dr Ahmad Farouk Musa terhadap penulis iaitu seolah-olah penulis menyembunyikan sunnah. Tidak semena-mena penulis dituduh dengan tuduhan menyembunyikan sunnah kerana penulis tidak menyebut isu berdoa secara berjemaah. Walhal, artikel penulis dengan jelas mengatakan, isu yang ingin diperbahaskan ialah isu berzikir secara berjemaah selepas solat! Oleh itu, sanggahan Dr Ahmad Farouk terhala kepada perkara yang lain dari apa yang penulis katakan iaitu isu doa.

Percanggahan ini mungkin terbit dari emosi yang membara! Bagi orang-orang awam yang membacanya, merasakan sanggahan sudah penuh dengan hujah walhal hujahnya menjurus kepada perkara lain.

Yang lebih menakjubkan, dikaitkan segalanya iaitu jubah, serban, celak, sijil Al-Azhar atau Jordan! Sukar dipercayai, cara ini datang dari seorang profesional doktor perubatan dan akademia! (Macam mana boleh mewakili Forum Profesional Muslim? Adakah profesional muslim sekarang boleh menerima serangan peribadi sebegini dan dipimpin oleh seorang yang tidak profesional!). Di kala seorang yang lain, mengatakan dia berkelulusan PhD agama, boleh mengeluarkan sebarang kritikan terhadap ulama, kenapa penulis tidak boleh menggunakan hujah yang sama? Kenapa perlu emosi? Kemukakan saja hujah sebagaimana ulama berhujah!

Walhal, penulis tidak mentarjihkan pandangan penulis pun pada isu zikir. Penulis menekankan bahawa jangan mudah membidaah dan menyesatkan pada persoalan yang kedudukannya mempunyai hujah yang kuat di kalangan ulama yang lain. Demikian juga tradisi ulama Salaf pada persoalan khilafiyyah (termasuk ibadat) bukan dengan menyesatkan satu sama lain. Kalau mahu mentarjih, silakan tetapi bukan dengan cara menyesatkan orang yang tidak bersetuju dengan kita.

Tuduhan ketiga: Zikir Berjemaah Secara Jahar Selepas Solat Menyanggahi Sunnah

Dr Ahmad Farouk mengemukakan hujah Imam Syafie Rahimahullah mengenai Hadith Ibn 'Abbas dengan andaian penulis menyembunyikan sesuatu. Kemudian beliau membuat kesimpulan: Jelaslah sudah bahawa perbuatan berzikir beramai-ramai secara jahar menyanggahi apa yang telah difatwakan oleh Imam asy-Syafie sendiri dan apa yang diwarisi daripada as-sunnah. Mereka memandang sunnah perbuatan yang sedemikian itu sehingga mereka merasakan orang yang meninggalkan perkara tersebut seakan-akan telah meninggalkan sunnah ar-Rasul.

Jawapan ketiga: Zikir Beramai-Ramai Selepas Solat Bukan Bidaah

Tuduhan emosi seterusnya ialah penulis menyembunyikan sesuatu mengenai kata-kata Imam Syafie. Walhal dalam artikel asal penulis, penulis menterjemahkan dari mula 'Bab Kalam al-Imam wa julusihi ba'd al-salam' sehingga pandangan Imam syafie berkaitan imam menguatkan dan kemudiannya mensenyapkan zikir (namun diedit oleh BH atas andaian tidak penting rasanya).

Memang pandangan zikir secara kuat berbeza dengan fatwa Imam Shafi'i. Namun adakah Imam Shafie menghukumkan sesat orang yang berlawanan dengan fatwanya pada persoalan ini! Banyak fatwa-fatwa lain yang tidak dipersetujui oleh ulama lain terhadap fatwa Imam Shafie, contohnya membaca basmalah dengan kuat dalam al-fatihah dan qunut yang Dr Farouk mungkin membidaahkannya dan menyesatkannya. Imam Shafie tidak menghukumkan mereka yang menyanggahinya sebagai sesat! Namun, bila memperkatakan bab zikir secara kuat, terus dikatakan Imam Shafie menghukumkan sesat sesiapa yang berlawanan dengan fatwanya! Ini hujah orang yang tidak faham perbahasan ulama!

Kekuatiran penulis ialah banyak penulisan menggunakan pandangan imam-imam dalam sesuatu masalah, kemudian dibuat kesimpulan pandangan yang bertentangan adalah bidaah dan sesat seolah-olah imam-imam menyesatkan pandangan orang lain dalam perkara khilafiyah! Ini adalah satu fitnah terhadap imam-imam! Orang yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama yang mendalam, pasti terus mempercayai pembohong dan pembohongan sebegini!

Sebenarnya, sesiapa yang biasa mendalami perbahasan ulama-ulama silam, pasti mendapati dalam perbahasan imam-imam dan murid-murid mereka, masing-masing berhujah menguatkan hujah masing-masing. Di akhirnya dinyatakan atau dikuatkan pandangan sendiri.

Namun, tidak ada perkataan atau ayat yang digunakan selepasnya, yang mengatakan sesiapa yang bertentangan dengannya adalah sesat, masuk neraka!

Di manakah kata-kata Imam Syafie bahawa sesiapa yang tidak mengambil kata-katanya merupakan seorang pembuat bidaah dan sesat (Termasuk isu qunut, bacaan basmalah dan lain-lain!)? Fahami kata-kata ulama secara mendalam dan jangan dibuat mafhum mukhalafah (kefahaman disebaliknya) dari kata-katanya! Riwayah dan dirayah dalam fiqh juga perlu untuk memahami perkataan fuqaha`. Sekiranya bahasa Arab semata-mata boleh menyebabkan seseorang memahami perkataan fuqaha`, nescaya semua orang Arab sudah menjadi ulama!.

Imam Syafie hanya 'memilih' (akhtaru) dan membezakan (menurut ijtihadnya) amalan-amalan yang beliau yakini sebagai sunnah. Terjemahan Dr Ahmad Farouk salah! Atau mungkin 'copy and paste' dari terjemahan orang lain! Beliau menggunakan terjemahan 'pendapatku'. Terjemahan sebenar ialah 'aku memilih'!

Yang dilakukan oleh Dr Ahmad Farouk sebenarnya ialah 'taqawwul 'ala al-imam' iaitu memperkatakan atau mentakwilkan sesuatu yang imam tidak perkatakan, iaitu seolah-olah Imam Syafie membidaahkan secara keji dan menyesatkan orang yang tidak menerima pandangannya dalam persoalan zikir. Walaupun begitu, Dr Farouk menyangka atau meyakini bahawa fitnah ini perlu, dan boleh dilakukan untuk berkhidmat kepada al-sunnah!

Penggunaan perkataan 'memilih' oleh Imam al-Syafie Rahimahullah terhadap pandangannya ini dilakukan kerana adanya khilaf berkaitan Hadith Ibn 'Abbas yang mana Abu Ma'bad menafikan meriwayatkan kepada 'Amr bin Dinar. Walaupun begitu, Hadith tersebut dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka walhal kedua imam ini amat ketat syarat periwayatan Hadithnya.

Secara jujur saya nukilkan kata-kata Imam al-Nawawi Rahimahullah berkaitan hadith Ibn Abbas: Ini dalil terhadap apa yang dipegang oleh sebahagian ulama Salaf iaitu disunatkan meninggikan suara dengan zikir al-takbir (Allahu akbar) dan zikir-zikir lain selepas solat fardhu.

Manakala ulama mutaakhirin yang turut menghukumkannya sunnah ialah Ibn Hazam al-Zahiri. Imam al-Nawawi menambah lagi: "Katanya: (Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Ma'bad kemudian dia menafikannya) pada menjadikannya hujah (dalil) oleh Muslim dengan hadith ini, merupakan bukti bahawa dia (Imam Muslim) berpegang sahihnya hadith (Ibn 'Abbas) ini walaupun dinafikan oleh perawi asalnya, kerana yang merawikannya itu thiqah (diyakini). Ini merupakan mazhab jumhur ulama sama ada ulama hadith, fuqaha` atau ulama usul fiqh". (Tamat nukilan dari kitab Syarh Sahih Muslim: Jilid 4-6, hal. 237).

Maksud yang sama dihuraikan oleh Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari (Bab al-Zikr Ba'd al-Solah, Jilid 2, hal. 260).

Dengan itu, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani membuat kesimpulan bahawa ia merupakan pandangan jumhur ulama Hadith, fuqaha' dan ulama usul bahawa Hadith Ibn 'Abbas adalah sahih walaupun perawi asalnya menafikan meriwayatkannya kerana 'Amr bin Dinar thiqah (boleh dipercayai) dan ia merupakan pegangan sebahagian ulama Salaf menjaharkan (melantangkan suara) zikir secara berjemaah selepas solat. Adalah satu fitnah dan emosi serta tuduhan liar mengatakan penulis menyembunyikan sesuatu! Penulis menjadi amat pelik apabila ada golongan dengan taksub menuduh amalan sebegini sebagai sesat!

Dr Ahmad farouk tidak mengulas pun kata-kata Imam Shafie iaitu:Dan al-Syafie berkata lagi: "Dan mana-mana Imam yang berzikir dengan apa yang aku nyatakan, secara kuat, mahupun senyap, atau selain dari cara keduanya, maka ia adalah baik (hasan). Dan aku memilih untuk Imam dan makmum berzikir kepada Allah selepas selesai solat, kedua-duanya berzikir dengan senyap. Kecuali sekiranya Imam dalam keadaan wajib dipelajari darinya sesuatu (cara bacaan berzikir), maka dia boleh melantangkan zikir sehingga ia melihat sesungguhnya mereka telah mempelajari darinya, kemudian dia berzikir secara senyap". (Tamat petikan dari Kitab al-'Umm: Jilid 1, Hal. 241, 242)

Imam al-Syafie juga menyebut sebagai 'hasan'. Apa makna 'hasan' kalau bukan bererti 'baik'? Mahu ditakwilkan dengan makna apa? Namun, Imam Syafie menekankan juga pandangannya iaitu cara yang beliau katakan adalah lebih tepat (menurut pandangannya). Tetapi penulis tidak bersetuju dengan membidaahkan dan menyesatkan orang yang berzikir secara berjemaah, kerana membidaahkan perkara furu' yang ijtihadi termasuk ibadah (lebih-lebih lagi ada hadith sahih mengenainya), adalah satu bidaah baru tidak dilakukan oleh ulama Salaf dan fuqaha`, lebih-lebih lagi sekiranya ada nas al-Quran dan al-sunnah.

Oleh itu, apabila ulama Salaf mengatakan sesuatu amalan sebagai bidaah, mereka mengkelaskannya kepada dua bahagian, pertama amalan yang mempunyai sanad. Kedua, amalan baik yang tidak mempunyai sanad (bidaah/ muhdath) atau penambahan menurut bahasa) tetapi masih belum terkeluar dari al-Quran, al-sunnah dan kaedah Syarak.

Membezakan amalan baik dengan amalan sunnah dibuat supaya, tidak berlakunya perbuatan menyandarkan amalan baik (hasan) yang dilakukan, sebagai amalan yang pernah Rasulullah SAW lakukan, kerana terdapat larangan yang jelas melarang menyandarkan sesuatu perkataan atau perbuatan kepada Rasulullah SAW kecuali jika benar daripadanya. Imam Nawawi menyebut sesuatu amalan baik sebagai bidaah (tambahan) kerana mahu membezakan amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan yang tidak dilakukan oleh baginda termasukkan isu berdoa beramai-ramai.

Sekiranya terkeluar dari kaedah Syarak, mereka akan secara nyata samada memakruhkannya, mengharamkannya mahupun menyesatkannya.

Perhatikan kata-kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah berkaitan zikir secara berjemaah selepas solat:Waminhu taqriruhum 'ala raf'i al-saut bil zikr ba'da al-salam, bihaithu kana man huwa kharij al-masjid ya'rifu inqidha` al-solah bizalik, wala yunkiruhu 'alaihim.Bermaksud: Dan antaranya ialah iqrar (pengesahan) Nabi SAW terhadap mereka (sahabah), terhadap meninggikan suara dengan zikir selepas salam, yang mana sesiapa berada di luar masjid mengetahui tamatnya solat dengannya (zikir tersebut) dan (Nabi SAW) tidak menegahnya ke atas mereka (I'lam al-Muwaqqi'in, Juz. 2, Hal. 389).

Takwilan apa lagi terhadap kata-kata Ibn Qayyim ini? Kecuali kalau saudara Farouk menolak kata-kata Ibn Qayyim dengan mengatakan Ibn Qayyim tersilap!

Tuduhan keempat: Zikir Beramai-Ramai Bidaah Yang Sesat.

Selanjutnya al-Baihaqi dan selainnya berhujah untuk mengisrarkan (mensenyapkan) zikir sesudah solat dengan hadith Abu Musa al-Asya'ari ujarnya: " Kami telah menyertai Nabi di dalam satu perjalanan. Kami apabila turun ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir sehingga bergema suara kami. Maka Nabi bersabda: Wahai manusia, berlemah-lembutlah kamu terhadap dirimu, kerana kamu bukan menyeru kepada Dia yang pekak dan bukan pula menyeru kepada Dia yang jauh, tetapi Dia yang senantiasa dekat dengan dirimu"

Jawapan keempat: Zikir Beramai-Ramai Bukan Bidaah.

Benarkah al-Baihaqi berhujah? Atau al-Baihaqi meriwayatkan hadith-hadith tersebut? Sememangnya ulama-ulama hadith meriwayatkan hadith-hadith sama ada berzikir secara senyap atau jahar (kuat). Semak balik kitab Imam al-Baihaqi dan jangan memperkatakan sesuatu yang Imam tidak perkatakan. Elakkan memfitnah ulama! Cuma bila ditulis al-Baihaqi berhujah, orang-orang awam akan yakin bahawa al-Baihaqipun berpegang pada pandangan ini iaitu menyesatkan orang yang berzikir kuat!

Ulama yang membenarkan berzikir beramai-ramai berhujah dengan banyak hujah-hujah yang menyokong boleh berzikir beramai-ramai iaitu:

1. Firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran, ayat 191 yang bermaksud: Mereka -mereka yang menyebut nama Allah secara berdiri, duduk dan berbaring....Ayat ini adalah umum yang nyata yang tidak boleh dikecualikan darinya kecuali adanya nas yang lain atas jalan pengecualian dan takhsis.

2. Ulama juga berhujah dengan banyak Hadith-hadith sahih yang banyak, antaranya:

i. Hadith Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bermaksud: Sesiapa yang menyebutku dalam satu kumpulan (al-mala`), Aku akan menyebutnya di dalam satu kumpulan yang lebih baik darinya. (Syarah Sahih Muslim, Jilid 17, hal.182).

Berkata Imam al-Suyuti RA: Zikir dalam al-mala` (berkumpulan), tidak boleh berlaku kecuali secara kuat (jahar). (al-Hawi li al-Fatawa, Jilid 1, hal. 389).

ii. Hadith riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala mempunyai Malaikat yang berjalan-jalan di atas muka bumi mencari majlis-majlis zikr, maka sekira dijumpai satu majlis, pada majlis zikir, mereka duduk bersama-sama mereka (ahli zikr), membentangkan sayap-sayap mereka (malaikat memanggil sesama mereka untuk turut serta) sehingga penuh antara mereka (ahli zikr) dan langit dunia. Apabila mereka (ahli zikr) bersurai, meraka yakni malaikat naik ke langit. Berkata: Allah SWT bertanya malaikat dan Dia sebenarnya mengetahui perihal mereka: Dari mana kamu datang? Para malaikat berkata: Kami datang dari tempat hamba-hamba Mu di bumi. Mereka bertasbih kepada Mu (yusabbihunaka), mereka , bertakbir kepada Mu (yukabbirunaka), bertahlil kepada Mu (yuhallilunaka), mereka memuji Mu (yahmadunaka), mereka memohon dari Mu. Berkata Allah SWT: Apa yang mereka pohon? Para Malaikat berkata: Mereka memohon syurga Mu. Berkata: Adakah mereka melihat syurga Ku? Malaikat berkata: Tidak wahai Tuhanku! Berkata (Allah SWT): Bagaimana agaknya sekiranya mereka melihatnya? Malaikat berkata: mereka akan memohon keamanan? Berkata (Allah SWT): Memihon keamanan dari apa? Berkata malaikat: Dari neraka Mu wahai Tuhan. Berkata (Allah SWT): Adakah mereka nampak Neraka Ku? Para malaikat berkata: Tidak. Berkata Allah SWT: Bagaimana agaknya kalau mereka dapat melihat neraka Ku? Para malaikat berkata: Mereka akan beristigfar memohon keampunan Mu. Berkata: Berkata Allah SWT: Sesungguhnya Aku telah ampunkan dosa mereka, Aku kurniakan apa yang mereka minta, aku melindungi mereka dari perlindungan yang mereka minta. Berkata (Abu Hurairah): Berkata malaikat: Wahai tuhan, di kalangan mereka adaseorang hamba yang banyak dosa. Dia melalui kawasan itu, dan duduk bersama-sama mereka. Berkata: Berkata Allah SWT: Untuknya Aku ampunkan, merekalah kaum yang tidak menjadi celaka disebabkan adanya orang (pembuat maksiat) yang menyertai mereka.

Hadith sahih tersebut dengan jelas menyebut majlis zikr. Perkataan yusabbihunaka (bertasbih), yukabbirunaka (bertakbir), yuhallilunaka (bertahlil) dan yahmadunaka (memujimu). Adakan saudara mahu mentakwilkan majlis tersebut dengan makna lain, membaca al-Quran barangkali!

Kalau sudah jelas ada majlis zikir, bagaimana boleh berkumpul serentak dan berzikir secara serentak? Pasti ada yang mengaturnya dan mengetuainya. Justeru, majlis zikir yang dipimpin oleh ketua, bukanlah suatu bidaah berdasarkan hadith-hadith di atas.

Lihat komen Imam Nawawi RA berkaitan Hadith di atas: Pada Hadith ini mengenai kelebihan berzikir, kelebihan majlis zikir dan kelebihan berada bersama-sama ahli zikr, walaupun tidak berzikir bersama mereka, dan kelebihan berada bersama orang-orang soleh dan keberkatan mereka. (Syarah Sahih Muslim, Jilid 17, hal.184, 185).

Manakala hadith yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi RA, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekiranya Dr Farouk seorang tabib yang mampu membaca kitab Arab, dan tidak gopoh menghukum, sila semak kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Jawapannya cukup mudah! Imam Nawawi meletakkan hadith ini di bawah tajuk "Bab Istihbab khafdh al-saut bi al-Zikr illa fi al-Mawadhi' allati warada al-Syar' fiha ka al-talbiyah wa ghairiha" bermaksud: Bab sunat merendahkan suara dengan zikir kecuali pada tempat-tempat yang Syara' mensyariatkannya (dengan kuat) seperti talbiah dan selainnya". (Syarah Sahih Muslim, Jilid 17, hal.184, 185).

Kenapa Imam Nawawi menyimpulkan sebagai sunat merendahkan suara dan bukan wajib? Jawapannya ialah suruhan yang pada asalnya berbentuk wajib, tetapi sekiranya ada 'qarinah' yakni dalil-dalil lain yang seumpamanya (dari al-Quran dan hadith) yang menunjukkan sebaliknya, maka suruhan tadi bukan berbentuk 'al-hatmi' atau putus, maka kedudukannya adalah sunat sahaja. Ulama mengeluarkan hukum, bukan berpandu satu hadith, tetapi himpunan ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith. Sesiapa yang memahami Usul Fiqh, khususnya buku al-Risalah oleh Imam al-Shafie akan memahami persoalan ini. Manusia selalunya menjadi musuh terhadap apa yang ia jahil!

Sesetengah ulama lain pula mengatakan bahawa hadith di atas adalah larangan terhadap zikir yang dibuat ketika dalam pemusafiran.

Tuduhan Kelima: Mengadakan bidaah.

Dr Ahmad Farouk menuduh lagi: Apa yang lebih jelek ialah mereka mengadakan suatu bid'ah yang tidak dikenali di zaman Rasulullah dan para sahabatnya iaitu berterus-terusan berdo'a beramai-ramai sesudah solat. Manakah nas daripada as-sunnah yang dapat menjadi dalil bagi perbuatan yang sedemikian ini? Bukankah perbuatan berzikir dan berdoa beramai-ramai sesudah solat ini dilakukan serentak? Mengapakan perbincangan tentang perkara ini sengaja dilupakan? Adakah kerana tidak ada satu nas pun daripada as-sunnah yang boleh di kemukakan untuk menjadi dalil, lantas merasa cukup untuk membawa nas yang mengizinkan menjaharkan zikir dengan harapan manusia akan terpedaya dan menganggap perbuatan ini juga sebahagian daripada as-sunnah?

Jawapan Kelima: Tuduhan pada perkara lain dan penyanggah bercelaru.

Sekali lagi Dr Ahmad Farouk beremosi dan bercelaru dalam sanggahannya. Dikaitkan pula dengan isu berdoa. Kalau mahu menyanggah, sanggahlah pada topik perbincangan! Topik penulis ialah Berzikir Beramai-ramai Secara Berjemaah Selepas Solat. Nasnya penulis telah kemukakan. Topik penulis bukannya isu doa berjemaah!! Tidak ada satupun tulisan penulis menyebut tentang doa.

Dr Ahmad Faraouk kemudiannya berterusan menyatakan kata-kata ulama berkaitan berdoa secara berjemaah iaitu di luar topik perbincangan penulis. Tunggulah artikel penulis berkaitan berdoa secara berjemaah dan kemudian sanggahlah.

KESIMPULAN:

Penyanggah gopoh, amat beremosi dan tidak akademik. Semoga Allah SWT membuka pintu hatinya untuk melihat kebenaran yang ada pada para ulama dalam memastikan keaslian pentafsiran al-Quran dan sunnah. Penulis mempunyai banyak hujah-hujah lagi yang mahu dikemukakan. Cuma disebabkan ruangan yang sempit, maka memadailah setakat ini.

Penghujahan dalam perkara ini tidak sekali-kali meningkat kepada perkara qat'ie (yakin seratus peratus) samada pandangan yang membenarkan atau menolak. Kedua-duanya mengandungi pentafsiran yang boleh diterima. Cuma yang pasti ialah, ulama Salaf tidak menyesatkan perbezaan pandangan pada permasalahan ini dan permasalahan furu' (cabang) yang lain. Setiap mereka mengemukakan hujah untuk menguatkan hujah masing-masing. Walaupun begitu mereka tidak melakukan 'celaan' (tha'an). Sebaliknya bidaah membidaah merupakan aliran orang-orang terkemudian. Penyebabnya ialah terlalu taksub dengan sesuatu pandangan.

Adalah menjadi hak orang-orang yang 'berasa' layak untuk mentarjih (memilih dan menguatkan pandangannya), mentarjihkan sesuatu pandangan tetapi bukan dengan cara menyesatkan golongan yang tidak bersetuju dengan tarjihnya. Menyesatkan seseorang kerana tidak bersetuju dengan pandangan kita adalah kemuncak ketaksuban.

Ulama-ulama Salaf dengan jelas menggelarkan seseorang sebagai mubtadi', rafidhah dan sesat pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah.

Penekanan penulis kepada permasalahan zikir bukan bererti penulis menyokong perkara bidaah terutamanya dalam perkara-perkara yang berkaitan akidah dan perkara-perkara al-umur al-ma'lumah fi al-din bi al-dharurah (perkara-perkara utama dalam agama).

Jangan disalahkan amalan masyarakat awam yang berpegang kepada ijtihad ulama yang juga mempunyai nas. Syariat tidak mewajibkan mereka berhujah sebagaimana ulama berhujah! Perkara yang masyhur di kalangan ulama Salaf, mazhab awam ialah mazhab muftinya.

Sanggahan yang dikemukakan kebanyakkannya menyalahgunakan tafsiran ulama tentang sesuatu isu. Sanggahan penuh emosi, dendam kesumat dan jauh dari metod keilmuan Islam kerana terlalu taksub dengan sesuatu pandangan dan mensyariatkan syariat baru iaitu membidaahkan dan menyesatkan umat Islam pada perkara furu' yang khilafiyah.

Akhirnya, marilah sama-sama kita menyemarakkan bumi Allah SWT ini dengan ajaran al-Quran dan al-sunnah yang sebenar dan menjauhi perkara bidaah yang keji. Semoga semua masyarakat semakin cermat dalam isu bidaah dan tidak taksub dengan sesuatu pandangan. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang lemah itu dari diri saya sendiri.

Wallahu a'lam.

Selasa, 5 Ogos 2014

Isnin, 4 Ogos 2014

Mujahideen telah membantai satu batalion tentera zionis di sempadan
Ahad, 3 Ogos 2014

Selasa, 29 Julai 2014

MUNAFIK HARAKI Oleh Dr Khairuddin At Takkiri


MUNAFIK HARAKI

Oleh Dr Khairuddin At Takkiri

Berkata Imam Abu Bakar al-Baihaqi dalam Sunan Kubra:

20300 ( وَرُوِّينَا ) فِي قِصَّةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ حَيْثُ كَتَبَ إِلَى قُرَيْشٍ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَيْهِمْ عَامَ الْفَتْحِ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا " . وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ مَا فَعَلَ عَلَامَةً ظَاهِرَةً عَلَى النِّفَاقِ ، وَإِنَّمَا يَكْفُرُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ .

Maksudnya: "Diriwayatkan kepada saya dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah di kala beliau menulis kepada Quraisy tentang pengerakan Nabi saw mensasarkan Quraisy pada tahun pembukaan kota Mekah bahawa Umar bin al-Khattab berkata;

"Ya Rasululah saw, biarkan saya memancung tengkuk si MUNAFIQ ini."

Nabi saw lantas bersabda; "Sesungguhnya dia telah menghadiri perang Badar."

Nabi saw tidak membantah tindakan Umar r.a. MELABELKAN/menggelar Hatib sebagai "MUNbAFIQ" kerana apa yang telah dibuat oleh Hatib merupakan tanda Nifaq yang jelas. Yang kufur hanyalah yang mengkafirkan seorang muslim tanpa sebarang justifikasi."

Rujuk IMAM Baihaqi Sunan Kubra.

Ulasan:

Tokoh Ulamak terkenal Imam Baihaqi mengambil dalil daripada hadis di atas bahawa boleh melabelkan seseorang sebagai "munafiq" sekiranya ternyata padanya tanda munafik atau perlakuan munafik.

Hatib radiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi saw yang sangat berjasa kepada Islam kerana telah menghadiri perang Badar. Kerana jasanya itu dia terlepas daripada hukuman pancung kerana khianat pada Nabi dan Islam tetapi tidak membebaskan dirinya daripada label "MUNAFIQ".

Kalau jasa Hatib yang besar mengalahkan pejuang terkemudian dalam gerakan Islam masih boleh digelar "munafiq" siapalah kita.

Isu besar Hatib ialah "walak"nya kepada Quraisy yang telah melakukan tindakan yang membatalkan perjanjian damai Hudaibiyah antara Quraisy dan Nabi saw serta orang Islam.

Walak beliau berupa kasih sayang yang mendorongnya memberi sedikit bantuan kepada Quraisy dengan membocorkan rahsia mesyuarat dan perancangan Nabi saw.

Bagaimana pula dengan mereka yang membocorkan rahsia mesyuarat gerakan Islam kepada musuh Islam atau orang luar???

Mereka adalah "munafiq". Dalam konteks gerakan Islam atau "harakah" Islam mereka boleh digelar "Munafiq Haraki".

"Munafiq Haraki" ialah mereka yang pada zahirnya bersama Harakah Islam tetapi walak (kasih sayang, kesetiaan dan ketaatannya malah berusaha mempertahankan) ialah kepada orang di luar daripada Harakah Islam yang memperjuangkan negara dan kerajaan Islam.

Ahmad Dhuha Sobri

Ahad, 6 Julai 2014

TAZKIRAH KHAS RAMADAN -Presiden PAS sebak hargai simpati semua pihak

Presiden PAS sebak hargai simpati semua pihak

MARANG: Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang tidak dapat menahan rasa sebak ketika menyampaikan tazkirah khas Ramadhan di Masjid Rusila, malam tadi.

Nada sebak itu bermula apabila beliau yang juga Ahli Parlimen Marang memohon Allah memberi balasan yang tidak terhingga kepada semua sama ada parti-parti politik yang ada di Malaysia dan semua pertubuhan Islam dan bukan Islam yang telah menunjukkan simpati kepada beliau semasa menerima rawatan di Istanbul, Turki baru-baru ini.

“Mudah-mudahan Allah menjadi keberkatan dan hidayah, termasuk gerakan Islam dan pertubuhan Islam daripada negara-negara Islam dan negara yang bukan Islam yang berdoa dan menghantar sumbangan, berebut-rebut untuk menghantar sumbangan termasuk pelajar-pelajar yang miskin yang kaya, semuanya bersedia untuk menyumbang.

“Mudah-mudahan semua itu termasuk dalam timbangan amal yang soleh di sisi Allah SWT,” ujar beliau.

Rakaman tazkirah itu dimuatnaik dalam facebook beliau

Khamis, 3 Julai 2014

Tazkirah Madinah 04 Ramadhan 1435H | YB Dato' Abd Fattah


Rakaman tazkirah Madinah Ramadhan 1435H yang disampaikan oleh YB Dato' Hj Abdul Fattah Mahmood, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Kelantan di khemah Madinah Ramadhan pada malam ke-5 Madinah Ramadhan 1435H.

04 Ramadhan 1435H/ 02 Julai 2014M

Madinah Ramadhan 1435H

KelantanTV: Tepat dan Informatif

Khamis, 19 Jun 2014

PERSEDIAAN MENYAMBUT KEDATANGAN RAMADHAN


1) Berdoalah agar Allah swt. Memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan dalam keadaan sihat wal afiat. Dengan keadaan sihat, kita dapat melaksanakan ibadah secara maksima di bulan itu, baik puasa, solat, tilawah, dan zikir. Dari Anas bin Malik r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. apabila masuk bulan Rejab selalu berdoa, “Allahuma bariklana fii rajab wa sya’ban, wa balighna ramadan.” Ertinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rejab dan Sya’ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan. (HR. Ahmad dan Tabrani)

Para salafush-soleh selalu memohon kepada Allah agar diberikan kurnia bulan Ramadhan dan berdoa agar Allah menerima amal mereka. Bila telah masuk awal Ramadhan, mereka berdoa kepada Allah, “Allahu akbar, allahuma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufik lima tuhibbuhu wa tardha.” Ertinya, ya Allah, kurniakan kepada kami pada bulan ini keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman dan berikan kepada kami taufik agar mampu melakukan amalan yang Engkau cintai dan redhai.

2) Bersyukurlah dan pujian kepada Allah atas kurnia Ramadhan yang kembali diberikan kepada kita. Al-Imam Nawawi dalam kitab Adzkar-nya berkata, “Dianjurkan bagi setiap orang yang mendapatkan kebaikan dan diangkat dari dirinya keburukan untuk bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai dengan keagungannya.” Dan di antara nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah ketika dia diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Maka, ketika Ramadhan telah tiba dan kita dalam keadaan sihat wal afiat, kita harus bersyukur dengan memuji Allah sebagai bentuk syukur.3) Bergembiralah dengan kedatangan bulan Ramadhan. Rasulullah s.a.w. selalu memberikan kabar gembira kepada para shahabat setiap kali datang bulan Ramadhan, “Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu Allah membuka pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka.” (HR. Ahmad).

Salafush-soleh sangat memperhatikan bulan Ramadhan. Mereka sangat gembira dengan kedatangannya. Tidak ada kegembiraan yang paling besar selain kedatangan bulan Ramadhan karena bulan itu bulan penuh kebaikan dan turunnya rahmat.

4) Rancanglah agenda kegiatan untuk mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari bulan Ramadhan. Ramadhan sangat singkat. Kerana itu, isi setiap detiknya dengan amalan yang berharga, yang dapat membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah.

5) Bertekadlah mengisi waktu-waktu Ramadhan dengan ketaatan. Barangsiapa Jujur kepada Allah, maka Allah akan membantunya dalam melaksanakan agenda-agendanya dan memudahkannya melaksanakan perkara-perkara kebaikan. “Tetapi jikalau mereka benar terhadap Allah, nescaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” [Q.S. Muhamad (47): 21]

6) Pelajarilah hukum-hukum semua amalan ibadah di bulan Ramadhan. Wajib bagi setiap mukmin beribadah dengan dilandasi ilmu. Kita wajib mengetahui ilmu dan hukum berpuasa sebelum Ramadhan datang agar puasa kita benar dan diterima oleh Allah. “Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui,” begitu kata Allah di Al-Qur’an surah Al-Anbiyaa’ ayat 7.

7) Sambut Ramadhan dengan tekad meninggalkan dosa dan tabiat buruk. Bertaubatlah secara benar dari segala dosa dan kesalahan. Ramadhan adalah bulan taubat. “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.” [Q.S. An-Nur (24): 31]8) Siapkan jiwa dan ruhiyah kita dengan bacaan yang mendukung proses tadzkiyatun-nafs. Hadiri majlis ilmu yang membahas tentang keutamaan, hukum, dan hikmah puasa. Sehingga secara mental kita siap untuk melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadhan.

9) Siapkan diri untuk berdakwah di bulan Ramadhan dengan membuat catatan kecil untuk kultum tarawih serta ba’da sholat subuh dan zhuhur, memberikan buku saku atau lebaran yang berisi nasihat dan keutamaan puasa.

10) Sambutlah Ramadhan dengan membuka lembaran baru yang bersih. Kepada Allah, dengan taubatan nashuha. Kepada Rasulullah saw., dengan melanjutkan risalah dakwahnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kepada orang tua, istri,anak, dan kaum kerabat, dengan mempererat hubungan silaturrahim. Kepada masyarakat, dengan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi mereka. Sebab, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.


Khamis, 12 Jun 2014

Di mana perbezaan antara Agama Yahudi, Kristen, dan Islam

Al Quran 1400 tahun

Agama Samawi ada 3, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama ini mempunyai beberapa kesamaan seperti percaya Adam adalah manusia pertama dan nenek moyang seluruh manusia, Ibrahim adalah seorang Nabi, dan kitab suci Taurat sebagai wahyu Allah. Meski demikian ada juga perbedaan.

Yahudi adalah agama tribal/kesukuan yang hanya bisa dianut oleh bangsa Yahudi. Agama ini tidak bisa disebarkan ke luar dari suku Yahudi. Oleh karena itu jumlahnya tidak berkembang. Hanya sekitar 14 juta pemeluknya di seluruh dunia. Sementara agama Kristen dan Islam  disebarkan ke seluruh manusia.

Ketuhanan

Yahudi dan Islam menganggap Tuhan itu Satu. Tuhan Yahudi disebut Yahweh yang merupakan bentuk ketiga tunggal ”Dia adalah” (He who is). Ada pun Tuhan dalam Islam disebut Allah yang merupakan bentuk tunggal dan tertentu dari Ilah (Sembahan/Tuhan). Dalam Al Qur’an surat Al Ikhlas dijelaskan tentang keEsaan Tuhan:

Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. [Al Ikhlas:1-4]

Sebetulnya dalam Alkitab keEsaan Tuhan juga dijelaskan dalam 10 Perintah Tuhan yang ada di Exodus 20:

Lalu Allah mengucapkan segala firman ini:

“Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku. [Exodus 20:1-3]

Tapi meski dalam Yahudi dan juga Islam Tuhan itu adalah Satu termasuk zatNya, namun dalam agama Kristen ada doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Tuhan terdiri dari 3 oknum (person) yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus yang diformulasikan pada abad ke 4 M oleh Saint Augustine. Dalam konsep Trinitas disebut Satu itu Tiga dan Tiga itu Satu. Trinitas/Triniti/Tritunggal terdiri dari 2 kata: Tri artinya Tiga dan Unity artinya Satu.

Berbeda dengan Al Qur’an surat Al Ikhlas yang menyatakan Tuhan tidak beranak atau diperanakkan (berbapak) di Alkitab disebut:

Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu, bahwa aku tidak berdusta” [2 Corinthian 11:31]

Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan [2 Corinthian 1:3]

Di ayat di atas jelas disebut Allah adalah Bapa dari Tuhan Yesus. Sebaliknya dalam Islam diajarkan Monoteisme yang mutlak/Tauhid bahwa Allah itu satu dan tidak punya anak atau pun sekutu:

“Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” [Al Israa:111]

Makam Nabi Ayyub Alaihissalam di Salalah, Oman

Maha Suci Allah dari mempunyai anak dan sekutu.

“Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,” [Al Mu’minuun]

Masalah Isa/Yesus

Kaum Yahudi tidak mengakui Yesus baik sebagai Tuhan atau pun sebagai Rasul. Bahkan mereka berusaha membunuh Yesus karena dianggap menyesatkan banyak orang.

Sebaliknya kaum Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan:

Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian [2 Corinthian 13:14]

Islam menganggap Yesus bukan Tuhan, tapi hanya manusia biasa yang diangkat menjadi Nabi:

”Dan ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?.” Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib.” [Al Maa’idah:116]

Menurut Islam Isa adalah Nabi yang menyeru manusia kepada Tauhid, yaitu menyembah hanya Satu Tuhan:

”Aku (Isa) tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.” [Al Maa’idah:117]Masalah Orang Tua Isa/Yesus

Sebagaimana ayat-ayat Alkitab di atas, agama Kristen menganggap bahwa Yesus adalah anak Tuhan / Anak Allah.

Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.[Markus 1:1]

Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya [Lukas 1:32]

Meski demikian, pada Injil Matius 1:16-18 disebut bahwa Bapak Yesus adalah Yusuf meski Yesus lahir dari Perawan Maria sebelum menikah dengan Yusuf:

Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.

Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.

Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri. [Matius 1:16-18]

Silsilah Yesus akhirnya mengikuti silsilah Yusuf. Bukan Maria.

Di ayat lain dijelaskan Yesus anak Daud, anak Abraham:

Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. [Matius 1:1]

Yesus Anak Manusia:

Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.” [Matius 12:8]

Menurut Islam, Yesus adalah anak Maria / Maryam. Bukan anak Tuhan atau Yusuf:

“Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan seperti manusia lainnya. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling. [Al Maa’idah:75]

Kekuasaan Allah

Di Alkitab, Genesis 32:25-28 disebutkan Yakub berkelahi melawan Allah sejak malam hingga fajar menyingsing. Karena Allah tak dapat mengalahkan Yakub, maka Allah memukul sendi pangkal paha Yakub dan berkata bahwa Yakub telah melawan Allah dan Manusia dan Yakub menang. Adakah ini artinya Allah kalah melawan Yakub?:

Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.

Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu.

Lalu kata orang itu: “Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing.” Sahut Yakub: “Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku.”

Bertanyalah orang itu kepadanya: “Siapakah namamu?” Sahutnya: “Yakub.”

Lalu kata orang itu: “Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.” [Genesis 32:24-28]

Dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diludahi, dan dipukul oleh manusia:

27:27 Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus.

28 Mereka menanggalkan pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu kepada-Nya.

29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai Raja orang Yahudi!”

30 Mereka meludahi-Nya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepala-Nya.

31 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. Kemudian mereka membawa Dia ke luar untuk disalibkan. [Matius 27:27-31]

Dalam Islam disebut bahwa jangankan seorang Yakub. Seluruh manusia pun Allah yang Maha Kuasa dapat memusnahkan dengan mudah!

“Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). Yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah.” [Faathir:16-17]

“Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. “ [Al An’aam:133]

Kemandirian Tuhan

Dalam Injil Matius diceritakan bagaimana Yesus mengeluh dengan suara nyaring: “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?:

Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? [Matius 27:46]

Dalam Al Qur’an dijelaskan Allah bukanlah orang yang hina yang perlu penolong:

Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. “ [Al Israa’:111]

Sifat Maha Tahu Tuhan

Dalam Alkitab, Injil Markus 11:12-13 diceritakan Tuhan Yesus yang merasa lapar ternyata tidak tahu kalau pohon Ara tidak berbuah karena memang bukan musimnya:

11:12 Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13 Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. [Markus 11:12-13]

Dalam Islam, disebut bahwa Allah itu Maha Tahu. Bahkan tak ada sehelai daun pun yang jatuh ke bumi tanpa diketahuiNya:

“Dan pada sisi Allah-lah kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” [Al An’aam:59]

Tidurkah Tuhan?

Dalam Injil Matius 8:24 diceritakan Yesus tidur:

Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. [Matius 8:24]

Menurut Islam, Tuhan Maha Kuasa. Tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur:

“Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya; tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” [Al Baqarah:255]

Larangan Membuat Patung

Dalam 10 Perintah Tuhan di Exodus 20:4-5 Allah melarang manusia membuat patung apa pun:

20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku [Exodus 20:4-5]

Namun saat ini ummat Kristen membuat banyak patung Yesus dan Bunda Maria yang ditaruh di berbagai tempat terutama di Gereja.

Dalam Islam dilarang membuat patung apalagi menaruhnya di tempat ibadah.

Aisyah r.a. berkata, “Ketika Nabi sakit, ada sebagian di antara istri beliau menyebut-nyebut perihal gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah yang diberi nama gereja Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang ke negeri Habasyah. Kemudian mereka menceritakan keindahannya dan beberapa patung yang ada di gereja itu. Setelah mendengar uraian itu, beliau mengangkat kepalanya, lalu bersabda, “Sesungguhnya mereka itu, jika ada orang yang saleh di antara mereka meninggal dunia, mereka mendirikan tempat ibadah di atas kuburnya. Lalu, mereka membuat berbagai patung di dalam tempat ibadah itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat.” [HR Bukhari]

Kitab Suci

Kitab Suci Yahudi meski juga dikutip sebagai Perjanjian Lama oleh kaum Kristen tetap ada beberapa perbedaan mendasar. Selain itu bahasa Kitab Suci Yahudi sebagian besar bahasa Ibrani dengan sedikit Aramaic. Sementara Perjanjian Lama Kristen dalam bahasa Yunani kuno. Ada tambahan 7 buku yang aslinya dalam bahasa Yunani di Perjanjian Lama Kristen.

Ada pun Injil yang resmi ada 4 versi yang berbeda. Masing-masing ditulis oleh Markus, Mathius, Lukas, dan Yohanes. Penulisan dilakukan sekitar tahun 70 hingga 100 Masehi sekitar 40 tahun setelah Yesus wafat (diperkirakan tahun 29 M).

Sebagai contoh Lukas menulis Injil yang ditujukan kepada seseorang yang disebut Teofilus:

1:1 Teofilus yang mulia, Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, 2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Firman. 3 Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, 4 supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. [Lukas 1:1-4]

Lukas kadang hanya mengira-ngira seperti Yesus umurnya kira-kira 30 tahun ketika memulai pekerjaanNya serta memakai kata “Anggapan Orang”:

Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli, [Lukas 3:23]

Jika bahasa Yesus adalah bahasa Aramaic, bahasa Perjanjian Baru aslinya adalah bahasa Yunani.

Sebaliknya Al Qur’an hanya ada satu versi yang dihafal oleh banyak orang dan masih murni dalam bahasa Arab sesuai bahasa Nabi Muhammad. Kalau bukan dalam bahasa Arab itu tak lebih dari terjemahan saja. Bukan Al Qur’an:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al Quran pada malam kemuliaan” [Al Qadr:1]

“Kitab[ Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” [Al Baqarah:2]

Al Qur’an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan ke pengikutnya. Para pengikutnya ada yang menghafal, ada pula yang menulis di berbagai media (daun, tulang, kulit kambing/onta, dsb). Oleh pengikutnya Abu Bakar kemudian Al Qur’an dijadikan satu. Kemudian oleh sahabat Nabi Usman dijadikan satu buku berikut diberi tanda tulisan (panjang pendek, dsb) sehingga pengucapannya sesuai dengan aturan Bahasa Arab yang standar.

Kewajiban Sunat Bagi Pria

Dalam ajaran Yahudi dan Islam, sunat bagi pria diwajibkan. Ini sejalan dengan Alkitab:

GEN 17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; 11 haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. 12 Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.

14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.” [Genesis 17:10-14]

Orang yang tidak bersunat sama dengan najis (Isaiah) karena air kencingnya tetap tersimpan di sela-sela kulit kemaluan:

IS 52:1 Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu.

Namun orang-orang Kristen tidak melakukan itu karena menurut Paulus dalam Perjanjian Baru hukum itu dihapuskan (Meski di Genesis 17:10 dinyatakan itu perjanjian yang kekal):

ROM 2:25 Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. 26 Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat?

27 Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. 28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah.

29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

3:1 Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? [Roman 2:25-29 – 3:1]

Larangan Memakan Daging Babi

Dalam ajaran Yahudi dan Islam diharamkan memakan daging babi. Ini sesuai dengan Alkitab Levi dan Deuteronomy 14:8:

LEV 11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. 8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu. [Levi 11:7-8]

Dalam Al Qur’an juga dilarang:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah” [Al Baqarah:173]

Tapi saat ini babi adalah makanan yang umum di kalangan Kristen.

Dosa Asal / Warisan

Dalam Kristen dikenal doktrin Dosa Asal / Dosa Warisan (Original Sin). Karena Adam telah berdosa memakan buah terlarang, maka semua manusia keturunannya turut berdosa. Untuk itulah Yesus turun guna menebus dosa manusia.

Dalam Exodus 20:5 dijelaskan Allah membalas kesalahan Bapa hingga kepada keturunannya:

“Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku” [Exodus 20:5]

Dalam Islam, setiap orang hanya memikul dosa masing-masing:

“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain…” [Al An’aam:164]

Fitnah atas Nabi Luth (Lot)

Dalam Alkitab, Genesis 19:30-38 diceritakan bahwa Nabi Luth (Lot) berzinah dengan kedua anak kandungnya (Incest) sehingga punya anak dari mereka:

GEN 19:30 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya.

31 Kata kakaknya kepada adiknya: “Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi.32 Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.”

33 Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.

34 Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: “Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita.”

35 Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.

36 Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 37 Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Moab; dialah bapa orang Moab yang sekarang. 38 Yang lebih mudapun melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ben-Ami; dialah bapa bani Amon yang sekarang.” [Genesis 19:30-38]

Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa Luth adalah benar-benar seorang Rasul yang bersih dari perbuatan dosa seperti meminum anggur atau pun berzinah dengan putrinya sendiri:

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.” [Ash Shaaffaat:133]

Di Al Qur’an dijelaskan Allah melebihkan derajad Nabi Luth di atas ummat manusia. Jadi kalau manusia biasa mayoritas tidak berzinah dengan anak kandungnya, apalagi seorang Nabi seperti Nabi Luth:

“dan Ismail, Alyasa’, Yunus dan Luth. Masing-masing Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya)” [Al An’aam:86]

Fitnah atas Daud

Dalam Alkitab 2 Samuel 11:2-17 diceritakan bahwa Daud (yang di Matius 1:1 disebut Bapak Moyang Yesus) berzinah dengan istri Uria, Batsyeba. Setelah itu Daud memerintahkan Yoab agar menempatkan Uria di baris depan pertempuran kemudian mundur meninggalkan Uria agar terbunuh oleh musuh:

2SAM 11:2 Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi; perempuan itu sangat elok rupanya.

3 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata: “Itu adalah Batsyeba binti Eliam, isteri Uria orang Het itu.”

4 Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.” [2 Samuel 11:2-4]

Di Alkitab 2 Samuel 13:11-14 juga diceritakan bahwa anak Daud, Amnon memperkosa adik kandungnya sendiri Tamar:

2SAM 13:11 Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya: “Marilah tidur dengan aku, adikku.”

12 Tetapi gadis itu berkata kepadanya: “Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu.

13 Dan aku, ke manakah kubawa kecemaranku? Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu.”

14 Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat dari padanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia.” [2 Samuel 13:11-14]

Dalam Al Qur’an fitnah atas Nabi Daud itu dibantah:

“Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.” [Al Maa’idah:78]

Pelarangan Zina

Dalam menceritakan kisah perzinahan atau pelarangan zina, Alkitab menjelaskannya secara rinci:

EZEK 23:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:

2 “Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu.

3 Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang.

4 Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka Aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem.

5 Dan Ohola berzinah, sedang ia Aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, 6 berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.

7 Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan; ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya.

8 Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya.

9 Oleh sebab itu Aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi.

10 Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya.

11 Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. 12 Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasan kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng.

13 Aku melihat bahwa ia menajiskan diri; kelakuan mereka berdua adalah sama.

14 Bahkan, ia menambah persundalannya lagi: ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam, 15 pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira, yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka.

16 Segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim.

17 Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka; sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka.

18 Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka Aku menjauhkan diri karena jijik dari padanya, seperti Aku menjauhkan diri dari adiknya.

19 Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya, waktu ia bersundal di tanah Mesir. 20 Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda.

21 Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. [Ezekiel 23:1-21]

Dalam Kidung Agung (Song) gairah seks digambarkan sebagai berikut:

SONG 7:2 Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung.

3 Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. 4 Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesybon, dekat pintu gerbang Batrabim; hidungmu seperti menara di gunung Libanon, yang menghadap ke kota Damsyik.

5 Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung; seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. 6 Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi.

7 Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. 8 Kataku: “Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.” [Kidung Agung 7:2-8]

Dalam Islam larangan zina dinyatakan secara singkat dengan tidak menimbulkan birahi bagi pembacanya sehingga mereka tidak berkeinginan untuk bersetubuh dengan istrinya, berzina dengan pacarnya, atau melakukan onani:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” [Al Israa’:32]

Bahkan izin bersetubuh di malam bulan puasa pun disampaikan dengan cara yang tidak vulgar:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” [Al Baqarah:187]

Hukum Qishash

Dalam Perjanjian Lama, Exodus 21:11-22:19 dijelaskan tentang Hukum Qishash yaitu hukuman mati untuk pembunuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi:

“Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.” [Exodus 21:12]

EX 21:24 mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 25 lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.” [Exodus 21:24-25]

Namun pada Perjanjian Baru hukum itu dihapuskan dan orang Kristen tidak mengikuti aturan itu lagi.

Dalam Al Qur’an hukum Qishash kembali ditegakkan:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita…” [Al Baqarah:178]

Hukum Qishash diberlakukan agar orang berpikir panjang sebelum membunuh orang lain. Seandainya dia membunuh orang, maka dia dihukum mati sehingga tidak bisa membunuh lagi. Dengan cara itu dunia jadi lebih aman bagi orang-orang yang tidak berdosa (bukan pembunuh):

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” [Al Baqarah:179]

Ular atau Iblis yang Menipu Adam dan Hawa?

Dalam Alkitab Genesis 3:1-19 diceritakan bahwa Ular adalah binatang paling cerdik yang bisa bicara sehingga bisa menipu manusia: Adam dan Hawa:

GEN 3:1 Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: “Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?”

2 Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu: “Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, 3 tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.”

4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: “Sekali-kali kamu tidak akan mati, 5 tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.”

6 Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya.” [Genesis 3:1-6]

GEN 3:13 Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: “Apakah yang telah kauperbuat ini?” Jawab perempuan itu: “Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan.”

14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: “Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.” [Genesis 3:13-14]

Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa yang menggoda Adam dan Hawa adalah Setan/Iblis:

Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu] dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.”[Al Baqarah:36]

Jika dalam ajaran Kristen Adam dan Hawa tetap berdosa dan dosanya diturunkan kepada manusia sebagai Dosa Asal / Dosa Warisan (Original Sin), dalam Islam disebut setelah Adam dan Hawa minta ampun dan bertobat, Allah segera mengampuni mereka dan tidak ada dosa warisan yang diturunkan kepada anak cucu mereka:

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” [Al Baqarah:37]

Ummat Yahudi menganggap mereka adalah bangsa pilihan. Ummat Kristen beranggapan tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan sehingga mereka mengirimkan banyak misionaris/penginjil untuk “menggarami” / mengkristenkan penduduk dunia. Islam sendiri menyatakan hanya Islam agama yang diridhai Allah:

“Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam.” [Ali ‘Imran:19]

“Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” [Ali ‘Imran:85]

Itulah beberapa perbedaan antara agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Meski masih banyak lagi perbedaannya, namun ummat Islam dianjurkan untuk berhubungan sosial dengan baik selama mereka tidak menyerang/memusuhi ummat Islam. Meski dalam agama tak ada paksaan dalam beragama, namun ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan masalah aqidah/agama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Demikian ajaran agama kita.