PAUTAN TAMBAHAN

Ahad, 22 September 2013

Isu Akidah: Syiah Mengkafir Para Sahabat.. Mencela Ahlus Sunnah




Syi'ah adalah bagian dari Islam dengan cara menyembah sesama manusia


Setiap amalan ibadah Syiah akan disulamkan dengan kesyirikan



Amalan menyeksa diri dikutuk oleh Allah



Sexs Mutah ... mengalakkan perzinaan



Kubur Abu Luluah disanjung