PAUTAN TAMBAHAN

Khamis, 6 April 2017

MENYELESAIKAN HARTA PUSAKA SUATU TUNTUTAN SYARAK

1. PENDAHULUAN

 Firman Allah S.W.T.:

 كل نفس ذاءقة الموت ونبلوكم با لشر والخير فتنة والينا ترجعون

Maksudnya: Tiap-tiap diri akan merasai mati, dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan; dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan.

(Surah al-Anbiya’ 21 : 35)

Setiap yang hidup akan mati. Begitulah kesudahan hidup manusia di dunia sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah S.W.T.

Apabila jenazah si mati selamat dikebumikan, tanggungjawab waris-waris seterusnya ialah:
  • Membahagikan harta peninggalan si mati kepada waris-waris yang berhak dengan syarat terlebih dahulu: 

  • Menyelesaikan bayaran urusan pengebumian 

  • Menjelaskan hutang-hutang si mati. 

  • Menunaikan wasiatnya jika ada. 

Segerakan pembahagian pusaka kerana apabila seseorang itu meninggal dunia, secara automatik harta kepunyaan si mati berpindah hak kepada waris-waris. Barang siapa yang mengambil atau memakan harta-harta pusaka tersebut tanpa persetujuan semua waris yang berhak, mereka boleh terjerumus kepada penguasaan harta secara haram atau batil, termakan harta anak yatim dan sebagainya .

Justeru, uruskan harta pusaka dengan sebaik mungkin dan segerakan pembahagian kepada waris-waris yang berhak berpandukan kepada hukum Faraid. Tentukan siapakah pemilik sebenar harta pusaka tersebut dan tentukan hak masing-masing.

2. PERMASALAHAN DALAM MENYELESAIKAN PUSAKA

• Dianggarkan lebih satu juta (1,000,000) hakmilik tanah masih terdaftar dengan nama si mati.

• Mengapa penyelesaian pusaka tidak disegerakan:

1. Salah tanggapan – Terdapat di kalangan masyarakat masih berpegang kepada ungkapan “berdosa jika terlalu awal membahagikan harta pusaka ketika ‘tanah kubur masih merah’.

• Ini tanggapan salah. Tiada nas atau dalil. Hanya perbualan dikedai kopi.

• Sepatutnya segerakan pembahagian kerana selepas kematian, harta si mati menjadi hak waris.

• Sayidina ‘Umar r.a. pernah memadamkan pelita seorang sahabatnya yang meninggal dunia kerana dikhuatiri minyak pelita tersebut habis digunakan tanpa mendapat persetujuan waris.

2. Terlalu sopan – Bimbang untuk bersuara, takut dikatakan tamak / hendakkkan harta. Justeru harta dibiarkan.

• Sikap seperti ini perlu diubah. Semua patut berfikiran positif.

• Menuntut pusaka bermakna menuntut hak. Menunaikan tanggungjawab agama.

3. Tiada pengetahuan – Ilmu berkaitan pengurusan dan pembahagian pusaka makin diabaikan. Tidak hairanlah jika tidak ramai yang berkebolehan dalam urusan pembahagian pusaka.

• Sukar untuk membuat rujukan / khidmat nasihat

• Waris tidak tahu apa yang hendak dibincangkan

4. Sikap tidak prihatin – Dengan menganggap penyelesaian pusaka suatu yang remeh temeh, ramai yang tidak mengambil berat untuk menyelesaikannya.

• Tidak mengambil peduli tentang harta pusaka

• Tidak memberikan kerjasama ketika ada pihak yang berusaha untuk menyelesaikanya

• Membiarkan harta beku / terbiar / terbengkalai sehingga ada sesuatu yang menguntungkan seperti berhajat untuk menjualnya, menggadai atau terlibat dengan pengambilan tanah oleh kerajaan.

• Tiada tanggungjawab

• Tidak bersyukur dengan harta orang tua

• Enggan pulang untuk selesaikan pusaka dengan alasan tiada masa / tidak berbaloi (sedikit)

5. Menaruh harapan kepada anak sulung – Anak sulung lelaki sewajarnya menggantikan tempat orang tua. Oleh itu sepatutnya bertanggungjawab ke atas adik-adik dan berusaha menyelesaikan pusaka. • Anak sulung tidak mahu bertanggungjawab • Anak sulung tidak tahu apa yang patut dilakukan • Adik-adik takut bersuara, manakala anak sulung tidak cuba mengadakan perbincangan atau meminta adik-adik menguruskan pembahagian • Sebenarnya sesiapa juga di kalangan waris boleh menguruskan pembahagian tetapi adat menghormati anak sulung lebih diutamakan.

6. Tidak mahu harta berpindah kepada orang lain – Ada yang selesa mendudukki / memilikki / mengusahakan tanah si mati.

• Sekiranya dibahagikan, takut kalau waris lain menuntut hak masing-masing. Oleh itu lebih baik dibiarkan sahaja dengan nama si mati.

• Ketika waris-waris lain berdiam diri, elok tidak dibahagi untuk menjaga hubungan mesra di kalangan waris.

• Sekiranya tidak mendapat persetujuan semua waris, bermakna seseorang itu mendudukki, memilikki atau mengusahakan harta pusaka secara batil. Hukumnya berdosa.

7. Wujud pertelingkahan di kalangan waris – Pusaka tidak diselesaikan kerana waris-waris bertelingkah sesama sendiri samada sebelum kematian atau selepas kematian.

• Bagaimana hendak mengadakan perbincangan sekiranya tidak dapat bersua muka?

8. Tiada persefahaman – Masing-masing dengan pendapat dan kemahuan sendiri. Tiada tolak ansur. Pentingkan diri.

3. AKIBAT TIDAK MEMBAHAGIKAN HARTA PUSAKA:

Melengah-lengahkan pemnyelesaian harta pusaka mengundang banyak masalah antaranya:

1. Makan harta secara batil.

Firman Allah S.W.T. :

كلوا اموالكم بينكم بالبا طل يا ايها الذين امنوا لا تأ

Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta- harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya). (Surah al-Nisa’ 4 : 29)

Sabda Rasulullah s.a.w.:

مــن ظـلـم قيد شــبـر من الأرض طوقََََه من سبـع أرضين

Maksudnya : Barang siapa merampas seluas satu jengkal tanah, nescaya ia akan dibelit oleh tanah itu dari tujuh lapisannya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Waris tidak segera menjelaskan hutang si mati

Hutang si mati wajib diselesaikan segera setelah disempurnakan urusan pengebumian samada diwasiatkan atau tidak.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

نفس الموءمن معلقة بد ينه حتى يقضى عنه

Maksudnya: Roh seseorang Mukmin (sesudah matinya) adalah tergantung- gantung ( dan tersekat dari sampai ke makamnya yang mulia di sisi Allah) sehinggalah hutangnya dibayar. (Riwayat Ahmad)

3. Waris tidak menunaikan wasiat si mati

Sekiranya wasiat itu sah mengikut hukum syarak, adalah menjadi tanggungjawab waris melaksanakan wasiat tersebut dengan segera.

Adakalanya wasiat tidak dilaksanakan sekian lama sehinggalah harta pusaka tersebut dibahagikan setelah setahun atau mungkin beberapa tahun selepas kematian.

4. Harta tidak terurus / terbiar

Terdapat di sebuah kampung misalnya sebuah rumah terbiar. Iaitu rumah pusaka. Merugikan waris kerana tidak manfaatkan peninggalan orang tua.

Sebelum pembahagian, status harta tidak pasti milik siapa. Tiada siapa yang akan bertanggungjawab.

Cukai tanah tidak berbayar, semak samun tiada siapa bersihkan, musim buah tiada siapa datang menebas, lalu dibiarkan buah-buah itu gugur.

5. Urusniaga hartanah beku

• Dari segi undang-undang, selagi tanah didaftarkan dengan nama si mati, sebarang urusniaga seperti jual beli, gadaian, cagaran, sewaan dan sebagainya dibekukan

• Ada yang menjual melalui surat perjanjian, akan menyebabkan keresahan / kerisauan kepada pembeli kerana hakmilik tidak boleh ditukar nama.

• Ada kemungkinan agihan duit hasil jualan tidak menepati syarak kerana kejahilan tentang hukum faraid atau sengaja meminggirkan waris tertentu.

6. Hilang dokumen penting

• Urusan pembahagian pusaka memerlukan beberapa dokumen sebagai bukti. Contohnya sijil kematian, suratan hakmilik, surat perjanjian jual beli, surat wasiat dan sebagainya

. • Kegagalan mengemukakan dokumen tersebut menyebabkan penyelesaian pusaka tergendala dan kemungkinan pihak yang menuntut tidak berjaya dalam tuntutannya.

7. Berlaku kematian berlapis

• Kematian berlapis bermakna terdapat waris mati sebelum pusaka dibahagikan kepadanya dan dinamakan kes Munasakhat.

• Akibatnya akan menambahkan bilangan waris yang akan menerima pusaka si mati asal.

• Bilangan waris yang ramai mengundang kepada kesukaran mendapatkan maklumat waris, mengadakan perbincangan dsb. sekali gus menyukarkan urusan pembahagian.

4. TANGGUNGJAWAB WARIS MENGURUSKAN PEMBAHAGIAN PUSAKA

Segerakan pembahagian, jangan biarkan harta orang tua atau saudara mara terbengkalai.

• Harta di depan mata, mengapa dibiarkan?

• Selesai segera harta pusaka untuk mengecapi nikmat harta yang ditinggalkan oleh orang tua.

• Berusahalah ke arah penyelesaian harta pusaka untuk kesejahteraan keluarga.

5. LANGKAH-LANGKAH AWAL MENGURUSKAN PEMBAHAGIAN:

5.1. Tahu siapa waris yang berhak

• Setelah kematian, secara otomatik harta si mati berpindah kepada waris yang ditinggalkan. Persoalannya: siapakah waris yang berhak mewarisi?

• Untuk mengetahuinya, berdasarkan kepada kaedah ilmu faraid atau mendapat maklumat yang betul daripada orang-orang yang benar-benar berpengetahuan dalam ilmu faraid.

• Faedah mengetahui waris yang berhak mewarisi:

• Supaya hanya waris yang berhak sahaja yang akan mengurus dan membincangkan pembahagian harta. Campurtangan orang luar seperti ipar, menantu, rakan-rakan yang tidak diundang mungkin boleh menimbulkan salah faham, ketidakpuashatian di kalangan waris yang akhirnya akan menimbulkan pertelingkahan.

Bagaimana pun mereka boleh membantu sekiranya diperlukan.

• Agar waris yang berhak tidak ditinggalkan.

• Agar tidak ada di kalangan ahli keluarga yang merasa kecewa dan malu akibat kejahilan hukum faraid kerana menyangka beliau berhak mendapat pusaka sedangkan mengikut hukum faraid, sebenarnya beliau tidak berhak.

• Agar waris-waris dapat memilikki atau memakan harta bersih, baik dan berkat serta mendapat keredhaan Allah s.w.t..

5.2. Tahu kadar bahagian waris

• Setelah mengetahui siapakah waris yang berhak mewarisi, waris-waris sepatutnya mengetahui pula bahagian yang mereka warisi. Samada banyak atau sedikit. Samada mewarisi secara fardu atau asabah. Samada ½, ¼, 1/6 bahagian dan sebagainya.

• Pengetahuan mengenai kadar bahagian waris hanya boleh diketahui melalui pengajian kaedah pembahagian yang terdapat dalam ilmu faraid.

• Faedah mengetahui bahagian masing-masing.

• Boleh mengelakkan salah faham di kalangan waris yang selalunya beranggapan waris lelaki mendapat pusaka lebih banyak daripada waris perempuan.

• Memudahkan perbincangan dan tolak ansur di kalangan waris. Ada kemungkinan waris yang mendapat bahagian yang sedikit menyerahkan bahagiannya kepada waris yang memperoleh bahagian yang banyak mengikut kaedah takharuj.

• Waris-waris dapat mengira habuan masing-masing dengan mudah.

• Memudahkan waris untuk merancang pembahagian secara muafakat.

• Waris yang mendapat bahagian yang lebih banyak, sepatutnya diberi keutamaan dalam memilikki harta, peluang bersuara atau menyampaikan pendapat.

5.3. Maklum tentang semua harta si mati

• Setiap orang waris sepatutnya mengetahui kesemua harta si mati meliputi harta takalih dan harta alih. Contohnya: tanah, rumah, kenderaan, wang tunai / simpanan, barang kemas, pakaian dan sebagainya untuk dibincangkan pembahagiannya satu persatu.

• Pastikan semuanya milik si mati. Termasuk:

• Hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematiannya.

• Dividen daripada saham atau simpanan si mati sebelum harta dibahagikan.

• Harta yang diperoleh hasil daripada usaha si mati semasa hayatnya. Ch. Ikan yang lekat pada pukat yang dipasang oleh si mati.

• Bukan milik si mati antaranya:

• Harta yang dipinjam, hendaklah dipulangkan.

• Harta si mati sebagai pemegang amanah, hendaklah diberikan kepada pemiliknya.

• Harta yang telah dijual, berikan kepada pembeli.

• Harta yang telah dihibah, berikan kepada penerimanya.

• Harta yang telah diwakaf, serahkan kepada pihak yang berkenaan.

• Harta yang diperolehi secara haram, serahkan kepada Baitulmal.

• Duit khairat kematian. • Duit pemberian / sedekah orang yang datang menziarahi kematian. 5.4. Adakan perbincangan

• Perbincangan di kalangan waris yang berhak perlu untuk mencapai persepakatan dalam menyelesaikan pembahagian pusaka.

6. PERKARA YANG PERLU DIBINCANGKAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

• Belanja pengebumian

• Belanja pengebumian ialah belanja menguruskan jenazah si mati sehingga selamat dikebumikan. Perbelanjaan yang boleh ditakrifkan sebagai belanja pengebumian ialah perbelanjaan ke atas urusan yang wajib sahaja.

o Sumber kewangan untuk belanja pengebumian

o Pada dasarnya perbelanjaan ini boleh diambil daripada harta pusaka si mati walaupun tanpa kebenaran waris-waris atau terdapat anak yatim di kalangan waris kerana belanja mati adalah hak si mati.

Selain daripada harta si mati, belanja pengebumian boleh juga diambil daripada:

§ Wang sumbangan orang ramai yang menziarahi kematian.

§ Wang khairat kematian.

§ Jika ada di kalangan anak-anak, saudara mara, sahabat handai yang sudi dengan ikhlas mengeluarkan wang sendiri untuk pengebumian si mati.

o Bagi urusan yang tidak wajib, seperti kenduri tahlil, boleh juga diambil daripada harta si mati dengan syarat:

• Semua waris yang berhak mewarisi pusaka si mati bersetuju.

• Semua waris yang memberi persetujuan hendaklah cukup umur dan sempurna akal.

• Sekiranya terdapat waris yang belum dewasa atau tidak sempurna akal, boleh diambil daripada harta si mati setelah diasingkan bahagian mereka.

o Bagi seorang isteri yang meninggal dunia, belanja pengebumian wajib ke atas suaminya walaupun isteri itu seorang yang kaya.

Hutang

• Sebelum harta pusaka difaraidkan, sekiranya si mati ada meninggalkan hutang, maka waris-waris wajib menyelesaikannya.

• Dua jenis hutang: – Hutang kepada Allah. – Hutang kepada manusia.

Wasiat

• Setelah ditolak urusan pengebumian, diselesaikan hutang si mati, waris-waris hendaklah bincangkan samada si mati ada meninggalkan wasiat atau tidak.

Sekiranya ada, wasiat perlu ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembahagian harta kepada waris-waris.

• Langkah pertama:

Pastikan status wasiat samada sah atau tidak. Sekiranya sah mengikut hukum syarak, wajib ditunaikan. Jika tidak semua waris menanggung dosa hingga ke akhirat. Sekiranya tidak sah, terpulang kepada budibicara waris membuat penentuan samada mahu menunaikan wasiat tersebut atau mengabaikannya.

• Antara syarat sah wasiat:

• Tidak diwasiatkan kepada waris yang berhak menerima pusakanya. Misalnya, seseorang itu mewasiatkan kalau beliau mati, sebidang tanah lot pertanian hendaklah diberikan kepada anak sulungnya. Wasiat ini tidak sah kerana anak adalah waris yang berhak menerima pusaka. Wasiat yang sah ialah pemberian kepada anak angkat atau sesiapa sahaja yang tidak mewarisi pusaka seseorang itu apabila beliau mati.

• Sekiranya diwasiatkan kepada bukan waris, hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta bersih iaitu setelah ditolak harta sepencarian (jika ada), belanja pengebumian dan hutang si mati. Contohnya: sekiranya si mati hanya meninggalkan sebuah rumah sahaja dan diwasiatkan semuanya kepada anak angkatnya. Apabila beliau meninggal dunia, hanya 1/3 bahagian daripada rumah tersebut boleh diberikan kepada anak angkatnya. Selebihnya kepunyaan waris. Terpulang kepada budibicara waris untuk memberikan kesemua rumah tersebut kepada anak angkat si mati mengikut wasiat atau meluluskan hanya 1/3 sahaja. 2/3 bahagian lagi difaraidkan.

• Dalil tidak boleh berwasiat kepada waris yang berhak.

Sabda Rasulullah s.a.w.

إن الله عزوجل قد أعطَى كل ذى حق حقــه ألا لا وصية لوارث

Maksudnya: – Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak itu hak masing-masing, kerana itu tiada wasiat kepada waris yang berhak.


Perunding W Halim (pakar perunding harta pusaka dan faraid)