PAUTAN TAMBAHAN

Ahad, 9 April 2017

ISLAM DIBENCI OLEH MUSUH ALLAH

Kenapa pejuang Islam selalu dimusuhi, karena itu merupakan resiko perjuangan. Disaat kita menyampaikan yang hak pasti akan ada orang-orang yang tidak suka.

"Jangankan kita, Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad SAW adalah manusia yang akhlaknya paling mulia, sikapnya paling lembut, tidak pernah mengganggu orang lain, manusia yang ucap kata tutur sapanya begitu santun, tetapi tetap beliau dimusuhi, difitnah, dicaci maki, diperangi, bahkan beliau diusir dari kota Mekkah dan berapa banyak pihak yang ingin membunuh beliau,"

Kenapa Nabi dimusuhi? karena Nabi menyampaikan yang hak, karena mengajak manusia kepada kalimat Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah.

"Jadi kalau Nabi saja yang begitu mulia, begitu santun, begitu ramah tidak luput dari fitnah, caci maki, permusuhan dan kebencian, apalagi kita yang banyak kekurangan," .

Kisah Imam Syafi'i ketika ditanya muridnya terkait ujian dakwah yang menimpa gurunya tersebut.

"Imam Syafi'i ra ketika muridnya melapor, disaat banyak orang yang membenci dan menjelekan dirinya. Imam Syafi'i mengatakan, jangankan saya, Allah saja yang maha mulia difitnah punya anak, itu fitnah paling kejam. Dan Nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling baik itu juga difitnah sebagai tukang sihir. Jadi kalau Allah saja yang maha mulia tidak luput dari caci maki manusia, begitu juga Nabi muhammad tidak luput dari caci maki manusia, bagaimana saya? kata Imam Syafii,"

Jadi Allah saja yang maha mulia difitnah, apalagi kita yang banyak kekurangan.

Imam Syafii mengajarkan agar tidak usah heran dengan fitnah dalam perjuangan. Jangan pernah mundur dalam perjuangan, jalan saja terus, sampaikan yang hak walaupun pahit rasanya. Banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan kita bahawa musuh-musuh kita tidak akan diam selesa. Mereka sentiasa dan berterusan melakukan pelbagai rencana JAHAT untuk merosakkan kita.

seperti yang telah diperingatkan Allah, musuh Islam tidak berehat. Musuh Islam sentiasa mencari jalan untuk merosakkan kita.

Tidaklah mahu saya kata musuh-musuh Islam ini licik. Tetapi mungkin kita, umat akhir zaman ini, terlalu lalai diulik keselesaan. Kita mungkin tidak nampak RENCANA JAHAT musuh yang mengguna pelbagai baju, persatuan, slogan dll.

Musuh tidak leka dan berehat. Kita yang leka dengan keselesaan. Kita mudah terima tipu helah musuh. Kenapakah begitu sukar untuk kita mengenali musuh walaupun sudah terang lagi bersuluh?

‘SERANGAN ALAMI’

Muhammad SAW adalah sosok pemimpin dan manusia terulung, bijak dan luar biasa pengaruh ajarannya terhadap pengikutnya. Begitu banyak ahli sejarah dan para penulis yg dikagumi, tak kurang mulai dari meletakkan ia sebagai manusia yang paling berpengaruh di seluruh dunia dan meletakkan ajarannya sebagai yang paling cepat sebarannya ke seluruh penjuru.

Walau begitu, seseorang dengan akhlak dan tingkah laku yang terpuji tentu tidak hanya mempunyai banyak teman dan peminat. Nyata tentunya, lebih banyak yang membencinya.

Pencapaian seseorang dengan kadar yang tidak ada bandingannya ini tentu juga memunculkan kebencian yang dahsyat dari sekumpulan orang atau golongan yang merasa pengaruh yang disebarkan oleh ajaran Muhammad SAW ini mulai meroboh kesahihan pihak berkuasa, doktrin dan nilai - nilai yang dianggap menjadi symbol pelindung mereka. Tentu ini tidak berpengaruh terhadap pengikut kumpulan tersebut. Tetapi jelas ini berpengaruh terhadap para pemuka -pemuka golongan tersebut yang mana mereka mengambil keuntungan tidak sedikit daripada 'pihak berkuasa simbolik' yang mereka kuasai.


Muhammad SAW dengan ajarannya tak pernah terbukti menyebarkan ajarannya dengan paksa (ini konkrit di tuliskan dalam Al-Quran), dan bukti konkrit lain adalah jika Islam disebarkan dengan paksa tentu tidak ada umat beragama minoriti di Negara - Negara majoriti muslim. Adakah tercatat dalam sejarah Islam masuk di Malaysia dan Indonesia dengan peperangan?. Aspek ini adalah salah satu yang paling banyak di penyelewengan oleh sarjana - sarjana kaki tangan kumpulan yang membenci Muhammad SAW dan ajarannya dan tentu banyak aspek serangan lain.

Kita kembali kepada 'serangan alami'. Serangan alami di sini bukanlah bersifat negatif, jadi biarlah saya takrifkan: 'Revolusi ilmu pengetahuan dan tekhnologi akan mendedahkan dan menjelaskan hal - hal yang sebelumnya di anggap selama beribu-ribu tahun sebagai kegaiban, yang mana hal - hal yang belum diketahui dahulunya telah dijadikan oleh pihak berkuasa agama, kumpulan , golongan untuk memalsukan, memutarbelitkan ajaran - ajaran murni demi kepentingan dan tujuan politik dan ekonomi. 'Muhammad SAW dan ajarannya tak pernah melakukan serangan frontal, jadi 'serangan alami ' inilah yang bekerja.

"Lalu, apa relevannya Muhammad SAW dan ajarannya menjadi kambing hitam dari 'serangan alami' oleh kumpulan yang membencinya?"

SAKSI Yang begitu dibenci

Ketika Ibrahim berlalu, Musa, Daud, Isa, Muhammad dan Gautama meninggalkan dunia maka, harta paling berharga yang mereka tinggalkan adalah saksi akan kewujudan mereka. Saksi itu tak lain tak bukan adalah: 'kitab suci'.

Tidak akan mengkomparasi Al-Qu'ran dengan kitab suci mana-mana, tapi jika ingin mengetahui sumber yang paling dipercayai dan benar dalam menuliskan sejarah Al-Quran dari wahyu dan kompilasi dapat membaca: The History of TheQur'anic text- From Revelation to Compilation -Sejarah Teks Al-Quran - Dari Wahyu Sampai Kompilasinya - Prof. Dr. M.M al A'zami.

Al-Quran ini rupanya juga jadi ikut dibenci, karena begitu luar biasa, diantaranya ;

1. Dapat dihafalkan dengan mudah (by heart). Hulagu Khan sewaktu menyerang wilayah Iraq, memerintahkan membakar dan memusnahkan kitab suci orang muslim, yaitu Qur'an, setelah panglimanya selesai melakukan ia datang menghadap dan berkata, "kita tak boleh memusnahkan semuanya, kerana Al-Qur'an mereka dihafal di dalam dada. Hulagu Khan pun terhenyak dan tak dapat berkata lagi. Jadi, tak ada kitab suci manapun yang dapat dihafalkan selain Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dihafalkan bahkan oleh kanak-kanak berumur 4 tahun. Artinya, jika ingin menghancurkan Al-Quran dan ajaran Muhammad, musuhnya harus membunuh seluruh umat muslim yang berjumlah hampir 2 bilion.

2. Quran tak boleh dibandingkan dengan apapun, walau dengan hadith sekalipun. Dalam mazhab Sunna (Sunni), mereka wajib memegang teguh Quran dan hadith sebagai sumber hukum. Akan tetapi, jika mereka terdesak dalam pilihan terjadinya pertentangan antar ke dua sumber tersebut, tentu mereka lebih memilih Qur'an. Dan, memang tak dapat dinafikan, kerana hadith ini bersifat sejarah, kisah atau sejarah maka hadith boleh dengan mudah di susupi oleh cerita - cerita palsu yang didongeng. Ini banyak dilakukan oleh pihak -pihak yang berkepentingan dalam politik dahulunya, maupun oleh kelompok dan golongan yang memusuhi Muhammad dan ajarannya. Dari 700,000 ribu hadith yang tersebar, maka secara peratusan hanya 0.1 peratus yang sahih (yang dapat dibenarkan). 

3. Al-Quran satu - satunya yang 'MEMILIKI NAMA SEBENARNYA dan AL-QURAN menyebut namanya sendiri di dalamnya. Artinya, jika ia adalah saksi maka, ia sudah semestinya mengenalpasti dirinya sendiri . Sekali lagi, Al-Qur'an satu - satunya yang secara konkrit menyebut keberadaannya.

4. Al-Quran kitab suci yang paling selaras dengan ilmu pengetahuan. Artinya, Qur'an bukan kitab pengetahuan tapi kitab 'PERINGATAN'. Dan ajaibnya, seluruh keterangannya yang berkaitan dengan geologi, biologi, fizik dan astronomi, geografi, history, ternyata terbukti dengan selaras tersingkapnya ilmu demi ilmu (evolusi ilmu) 'itu adalah satu'. Dapat dicontohkan misalnya seorang saintis Perancis terkenal dengan karya terkenalnya setelah melakukan penelitian dan menuliskan penyelidikannya ia memeluk Islam. Bacalah buku; La Bible, le Coranet la science Les écritures Saintes examinees à la lumière des connaissancesmodernes. Maurice Bucaille. Mengenai hubungan Al-Qur'an dengan fakta - fakta ilmu pengetahuan banyak boleh didapati dalam pelbagai tulisan bukan hanya kaum muslim yang menulisnya tapi juga saintis non muslim.

5. Pemeluk Islam BARU (Mu'allaf) adalah masyarakat berpendidikan tinggi dan berilmu. Ini adalah sumber kebimbangan dari musuh dan puak yang membenci Muhammad SAW dan ajarannya. Sebagai contoh; pemeluk Islam baru di Eropah terutama Perancis. Dan satu halyang mengejutkan adalah bahawa selepas peristiwa 11/09 di Amerika, alih - alih malah banyak masyarakat Amerika memeluk Islam dan yang ingin mempelajarinya. Lebih-lebih lagi Profesor Noam Chomsky  memaparkan konpirasi dalam serangan 11/09 tersebut. Noam Chomsky sendiri adalah seorang professor dengan kepakaran dalam banyak bidang ilmu. Inilah bidang dan minatnya.

Noam Chomsky dengan essai - essainya boleh di jadikan sumber informasi untuk meng-counter maklumat - maklumat palsu dan menyesatkan yang dilakukan oleh pihak Zionist beserta kaum imperialism moden, sekalipun Noam Chomsky lahir dari keturunan Israel Amerika rupanya 'kebenaran' boleh bersemayam dan MUNCUL DARI hati sesiapa.

6. Al-Quran bebas penyelewengan; fakta menunjukkan, sekalipun banyakditerjemahkan dalam pelbagai bahasa dengan tujuan - tujuan baik atau buruk, memasukkan kata - kata seharusnya untuk tujuan benar atau buruk ditambah dengan cerita - cerita sejarah tentang Al-Quran yang direkanya sedemikian rupa baik untuk tujuan baik atau buruk. Maka hal tersebut tidak mengurangkan atau melebihkan "KEBERADAAN AL-QUR'AN.

7. Al- Qur'an memuatkan kesemua undang-undang baik yang berhubungan dengan Tuhan dan dengan aktiviti kehidupan. Sangat lengkap untuk sebuah buku yang relative tidak begitu tebal. Memuat undang-undang fizik dan astronomi, politik dan ekonomi, sehingga perkawinan dan masalah haid wanita. Dan ini menjadi sumber kebencian kaum kapitalist-imperialist, terutama hukum - hukumnya yang berkaitan dengan socio cultural. Kerana boleh menghalang penjajahan mereka dalam ekonomi dan kebudayaan.

8. Al- Quran satu - satunya kitab suci yang menghormati para nabi - nabi dan orang - orang suci. Al-Quran menceritakan mereka sebagaimana mereka seharusnya, tidak menambah - nambahkan dengan dongeng -dongeng maupun tahkyul apalagi mengatakan mereka adalah orang -orang yang melakukan zina. Al-Quran kitab suci satu - satunya yang mempunyai surah 'khusus' untuk menghormati wanita paling suci dan layak dihormati 'Maryam binti Imran' (Maria) ibunda Isya Al-Masihas.

Bukti Kebijaksanaan dan kedahsyatan Muhammad SAW dengan saksi kuncinya 'Al- Qur'an dapat saja dimusnahkan atau didistorsi oleh kumpulan atau golongan yang membencinya. Akan tetapi, rupanya mereka tidak memahami bahawa makna perkataan 'AYAT' adalah bermaksud 'Tanda'. Sehingga ayat - ayat berarti tanda - tanda, sehingga jelaslah bahawa kelompok atau golongan yang membenci Muhammad SAW dengan saksinya 'Al- Qur'an juga merupakan tanda - tanda benarnya Muhammad adalah utusan "Yang Maha Pencipta, Pemilik alam semesta". Mereka para pembenci tersebut, juga merupakan' tanda - tanda ', termasuk seluruh Alam semesta beserta sejarahnya ialah panduan benarnya keterangan sang saksi iaitu' Al - Qur'an: Al- An'am: 25. 

Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan Kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al Qur'an ini tidak hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu".