PAUTAN TAMBAHAN

Khamis, 16 April 2015

Hukum membaca zikir/doa beramai2 selepas solat dengan naikkan suara

Hadis Riwayat Bukhary & Muslim

حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته

DaripadaAmru- telah memberitahu aku bahawa Abu Ma’bad , hamba kepada Ibn Abbas r.a berkata: Aku telah dengar Ibn Abbas mengatakan:

“Meninggikan suara berzikir selepas orang ramai selesai daripada solat fardhu telah pun berlaku di zaman Nabi SAW.” Dan dia berkata Saya tahu bahawa mereka selesai menunaikan solat apabila saya mendengar zikir itu.”

Sharah IbnHajar A’sqalaani Riwayat Bukhary(Fathul Bari):

“Daripada riwayat di atas,seolah-olah menggambarkan bahawa mereka (para sahabat) memulakan zikir merekadengan takbir (Allahu akbar) selepas solat mendahului tasbih dan tahmid.”

(Lihat Fathal-Bari, Bab al-Zikr Ba’d al-Solah, Jilid 2, Hal: 259 dan Syarh Sahih Muslim,Bab al-Zikr Ba’d al-Solah, Jilid 4-6, Hal:234-235). Hadis Riwayat Bukhary & Muslim

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبةرضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير " ، ثلاث مرات

Di dalamsebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim daripada Mughirah bin Shu’bahr.a, dia telah berkata “Aku telah dengar nabi s.a.w berkata setelah dia selesaidari solatnya “La ilaha illallahu wahdahula syarikalah lahulmulkuwalahul hamduwahuwa ‘ala kulli syai`in qadir” sebanyak 3 kali.”

Hadis Riwayat Nasai

وروى النسائي في سننه من حديث أُبَيِّبن كعب وعبد الرحمن بن أَبْزَى رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمكان يقرأ في الوتر بـ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، فإذا سلّم قال : « سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ »ثلاثَ مرات ، زاد عبد الرحمن في حديثه : يرفع بها صوته ، وفي رواية : يرفع صوته بالثالثة .

ImamNasai telah meriwayatkan Bahawa nabi s.a.w. membaca pada solat witir surahal-a’la, al-kafiroon, dan al-ikhlas. Selepas salam, dia membaca “subhaanalmalikil quddus 3 kali” . Perawinya Abdul rahman menambah dengan mengatakan “dia(nabi) meninggikan suaranya ” dalam riwayat yang lain : dia meninggikansuaranya pada yang ketiga. Ibn HazmAbū Muḥammad Alī ibn Aḥmad ibn Saīd ibn Ḥazm November 7, 994 – August 15, 1064 (456 H))

وقال ابن حزم رحمه الله : " ورفعالصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن " انتهى من "المحلى" (3 /180

Ibn hazmberkata”Mengangkat suara dengan takbir selepas tiap2 solat adalah satu amalanyang baik” KitabAl-Mahalla jilid 3 mk 180.

Imam Tabari

Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari atau Ibnu Thabari atau Ibnu Thabary 838-923 M) (224 هـ 28 شوال 310 هـ)adalah seorangsejarawan dan pemikir Muslim dari Iran, lahir di daerah Amol, Tabaristan (sebelah selatan Laut Kaspia).

ومنهم الطبري ، فقال :فيه الإبانه عن صحة ما كان يفعله الأمراء من التكبير عقب الصلاة .بواسطة : " فتح الباري " ( 2 / 325 ) .

Berkata ImamTabari: “Riwayat itu (hadis dalam bukhari) dengan terang memberitahukankebenaran bagi apa2 yang dilakukan oleh pemimpin2 daripada bertakbir selepassolat.” Kitab Fathul bari juz 2 mk325.

Ibn Taimiyyah

ونقل البهوتي في "كشاف القناع" (1/366) عن ابن تيمية استحباب الجهر : " ( قال الشيخ [أي ابن تيمية] : ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة

ImamBahouti menukilkan pendapat Sheikh Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya KashshafulQina’ berkenaan dengan kesunnahnnya membaca zikir dengan suara yang kuatselepas solat: Dia berkata (Sheikh Ibn Taimiyyah) “Disunnatkan bertasbih,tahmid dan takbir dengan suara yang kuat selepas tiap2 solat”

Kitab Kashshaful Qina’ Juz 1 MK 366

Fatwa Sheikh Ibn Uthaimeen

Zikirselepas solat fardu adlah sunnah berdasarkan riwayat Bukhary, Muslim,Imam Ahmaddan Abu Daud daripada Ibn Abbas (Yang disebut)

Dan jugahadis daripada Mughirah bin Shu’bah r.a, dia telah berkata “Aku telah dengarnabi s.a.w berkata setelah dia selesai dari solatnya ”.

Satu perkara itu tidak akan didengari kalau ia tidakdilafazkan dengan kuat.

Sheikhuthaimeen berkata lagi “Pendapat yang kuat adalah disunnatkan berzikir selepassolat dan menguatkan suara dengannya- tetapi tidak sampai kepada had yangmengacaukan”

(Lihat Majmu’ Fatawa Sheikh Uthaimeen261 (13/247،

وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت بالذكر خلف الصلوات المكتوبة ، وأنه لا معارض لذلك لا بنص صحيح ولابنظر صريح " انتهى .

Dan dengan apa yang kami mengatakan sebelum ini, telah ternyata bahawa berzikirdengan mengangkat suara lepas solat2 fardu , adalah sunnah nabi yang mana iatidak ada bercanggah dengan mana2 nas (dalil) yang sahih atau pendapat yangterang.