Ahad, 21 Februari 2016

RESOLUSI KONGRES RAKYAT NEGERI PULAU PINANG


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang

Kongres Rakyat Negeri Pulau Pinang yang bertemakan “Membina Pulau Pinang Sejahtera” yang diadakan pada hari ini 12 Jamadilawal 1437 Hijrah bersamaan 21 Februari 2016 di Yayasan An-Nadhoh, Pulau Pinang yang disertai oleh rakyat dari pelbagai lapisan , kaum dan pegangan agama , mengisytiharkan resolusi berikut:

MENYEDARI bahawa mendahulukan kebajikan rakyat adalah aspek terpenting yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dilakasanakannya dengan amanah dan adil,

MENGINSAFI bahawa rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan menegur pemerintah yang tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna dan menuntut supaya salah pentadbiran kerajaan diperbaikki.

MEMAHAMI bahawa segala aspek pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat termasuk persoalan ekonomi , sosial , seni budaya , politik , pendidikan , kesihatan , pentadbiran , perundangan dan pengurusan sumber bumi perlu dikendalikan dengan cermat , berhemat dan penuh kebijaksanaan ,

MEYAKINI bahawa rakyat berhak memastikan kerajaan yang melaksanakan tanggungjawab dengan mengutamakan kebajikan rakyat dipileh untuk diberi mandat menerajui pemerintahan berdasarkan sistem pemilehan yang adil, bebas dan demokratik.DENGAN INI MENGISTIHARKAN bahawa kami:

1. Bertekad membina Negeri Pulau Pinang yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui pengemblengan dan gerakan kesedaran rakyat melibatkan seluruh lapisan, dari golongan masyarakat bawahan hinggalah pemimpin kerajaan, agar melaksanakan dasar pembangunan yang betul bagi menjayakan cita-cita Membina Pulau Pinang Sejahtera.

2. Menjadikan agenda pendidikan sebagai isu terpenting untuk memupuk kesedaran rakyat ke arah perubahan sosial, ekonomi dan politik yang adil, partisipatif dan demokratik serta mendidik rakyat agar mengelak pendekatan yang boleh menimbulkan suasana kucar kacir dan tidak harmonis di negeri Pulau Pinang.

3. Memperkasa dan mengangkat peranan wanita dalam pelbagai sektor yang boleh membantu golongan ini membangunkan potensi yang ada dalam diri mereka serta memperketatkan undang-undang agar wanita tidak dieksplotasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

4. Bertindak menitiberatkan kebajikan rakyat dari sudut ekonomi dan pendidikan kepada semua kaum serta menyediakan program-program kemasyarakatan dengan memberi fokus kepada permasalahan sosial. Selain itu, pihak yang berwajib perlu bertegas dalam berhadapan dengan kepesatan pusat-pusat hiburan, rumah urut, kegiatan maksiat dan “gengsterism”.

5. Kenaikan kos sara hidup rakyat yang semakin runcing, perhatian serius seharusnya diusahakan dalam membela masyarakat negeri ini terutama mereka yang berada didalam sektor industri. Pemerincian akta-akta yang melibatkan kebajikan pekerja perlu diperhalusi agar memberi manfaat pada semua dan bukannya menindas.

6. Meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Agama Rakyat dengan memberikan peruntukan yang sekata serta hak kesamarataan dan keistimewaan sama seperti sekolah kebangsaan serta tidak dipolitikkan isu pendidikan Sekolah Agama Rakyat dalam melahirkan generasi insan yang berilmu dan menjunjung tinggi nilai agama.

7. Kongres juga memberi perhatian terhadap pembelaan hak dan tanggungjawab kepada peniaga-peniaga Melayu dalam mengurangkan jurang ekonomi dan penindasan serta menyediakan peluang perniagaan yang sama terhadap semua kaum demi melahirkan negeri Pulau Pinang yang menegakan keadilan untuk semua.

8. Memastikan agar sumber negeri Pulau Pinang diurus dengan berkesan, menghindari pembangunan yang menjejaskan kualiti alam sekitar , meneliti dasar-dasar kerajaan dengan mengambil kira faktor ekonomi semasa, dan kepentingan rakyat juga perkara yang berkaitan sumber air, hasil laut serta sektor perikanan bagi mengelak dimanipulasi pihak tidak bertanggungjawab demi mengekalkan daya saing dan daya maju ekonomi negeri Pulau Pinang dengan mapan untuk generasi kini dan generasi masa depan .

9. Bertindak untuk mendesak Kerajaan Negeri dan Persekutuan berperanan dengan berkesan mentadbirurus negeri Pulau Pinang dengan amanah dan berintegriti demi kebajikan rakyat; serta mengekang segala amalan rasuah , salahguna kuasa dan pembaziran wang awam , menghentikan sebarang tindakan yang menyusahkan rakyat seperti pelaksanaan GST untuk semua golongan, menaikkan kos harga rumah, pengambilan tanah tanpa pampasan setimpal, pengurusan dan pembangunan tanah wakaf yang tidak efektif serta pelbagai bayaran perkhidmatan awam yang membebankan kos sara hidup rakyat .

10. Mengkaji, meneliti dan menghalusi semua tuntutan yang disuarakan dalam Kongres Rakyat Negeri PulauPinang; seterusnya merumuskan sebuah Pelan Tindakan Rakyat Pulau Pinang seperti berikut:PELAN TINDAKAN KONGRES RAKYAT NEGERI PULAU PINANG

1. Menubuhkan pasukan petugas khas bagi setiap sektor isu rakyat untuk diambil langkah susulan.

2. Menghasilkan sebuah memorandum rakyat Pulau Pinang untuk dipanjangkan kepada Kerajaan Negeri dan Pusat dengan tujuan tindakan dilaksanakan ke atas semua usul yang dinyatakan dalam Kongres Rakyat.

3. Mengadakan dialog dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan berdasarkan isu yang dibangkit oleh pembicara di Kongres Rakyat.

4. Menganjur perhimpunan rakyat berdasarkan isu utama yang dibangkit agar memperinci tuntutan yang dibahaskan dalam Kongres Rakyat.

5. Menubuhkan seketariat tetap Kongres Rakyat Negeri Pulau Pinang bagi mengambil langkah susulan dan menjadi pusat pengembelingan rakyat.

Sekian

Pengarah Kongres Rakyat PP.
Ust Yusni Mat Piah

Sabtu, 20 Februari 2016

Peminjam Kemaluan, Hanya Ada Dalam Agama Syiah


Peminjam Kemaluan, Hanya Ada Dalam Agama Syiah
Bukan hanya nikah mut'ah, namun sudah sampai kepada batas peminjaman kemaluan. Maksudnya adalah seseorang meminjamkan kemaluan istrinya kepada lelaki lain untuk dinikmati.

Hanya orang-orang syiah yang berani menisbatkan zina kepada agama. Bukan hanya nikah mut’ah yang mereka katakan "halal" dalam agama. Lebih dari itu, mereka menyatakan bahwasanya pinjam kemaluan juga "halal" hukumnya.

Dan hal itu sesuai pernyataan dan pengakuan dari ulama syiah sendiri yang telah bertaubat kepada Allah “Sayyid Husain Al-Musawi” rahimahullah dalam kitabnya “Lillaah Tsumma Li At-Taarikh”.

Beliau berkata:

إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأتَه أو أمَتَه إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتَّى يطمئن الزوج علَى امرأته لئلا تزني في غيابه

“Sesungguhnya dengan menyebarnya amalan nikah mut’ah, maka dia menyebabkan juga adanya peminjaman kemaluan. Dan peminjaman kemaluan, artinya seseorang memberikan istrinya atau budaknya kepada lelaki lain maka halal bagi orang itu untuk menikmati tubuh wanita tersebut atau halal baginya untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dengan tubuh wanita tersebut. Dan jika seseorang ingin melakukan safar, maka dia menitpkan istrinya kepada tetangganya atau kawannya atau lelaki lain yang dia pilih, maka dia membolehkan baginya untuk melakukan apa saja yang dia suka selama melakukan safar. Dan sebabnya sudah ma’lum, agar suami merasa tenang terhadap istrinya agar dia tidak berzina ketika dia sedang pergi[1]”.

وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفًا عند قوم، وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل شيء، وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق - عليه السلام - وإلى أبيه أبي جعفر ـ سلام الله عليه ـ

“Dan ada cara kedua mengenai peminjaman kemaluan. Jika ada seseorang yang bertamu kepada sebuah kaum dan kaum ini ingin memuliakan tamunya, maka tuan rumah meminjamkan kemaluan istrinya kepada tamunya selama dia tinggal di rumah tersebut. Maka halal baginya segala sesuatu dari tubuh wanita tersebut. Dan yang sangat disayangkan, mereka menisbatkan hal tersebut kepada Imam As-Shadiq alaihissalam dan kepada bapaknya Abu Ja’far Salaamullah alaih”.

روى الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قلت: «الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها» الاستبصار 3/ 136

“Ath-Thusi meriwayatkan dari Muhammad dari Abi Ja’far -alaihissalam-, (Muhammad) berkata: Aku bertanya: “Apa hukum seseorang menghalalkan kemaluan budaknya untuk saudaranya?” Abu Ja’far berkata: “Iya, tidak mengapa pada bagian-bagian yang dihalalkan baginya” (Al-Istibshar 3/136)

ورو ى الكُلَيْني والطوسي عن مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ - عليه السلام «يَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ إِلَيْكَ تَخْدُمُكَ فَإِذَا خَرَجْتَ فَرُدَّهَا إِلَيْنَا». الكافي، 2/ 200، الاستبصار 3/ 136

“Dan Al-Kulaini dan Ath-Thusi meriwayatkan dari Muhammad bin Mudharib, dia berkata: Abu Abdillah alaihissalam berkata: “Wahai Muhammad, ambillah budak ini bersamamu untuk melayanimu. Dan jika engkau telah selesai, maka kembalikanlah dia kepada kami” (Al-Kafi 2/200 dan Al-Istibshar 3/136)


في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيرًا فما وجدنا دينًا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه. فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟

“Ketika kami mengunjungi India, dan ketika kami bertemu dengan para imam syi’ah disana seperti As-Sayyid An-Naqawi dan selainnya, maka kami melewati para jamaa’ah hindu dan penyembah sapi serta para penganut agama sikh[2] dan selainnya dari para pengikut agama penyambah patung, dan kami juga banyak membaca, namun kami tidak mendapati satu agamapun dari agama-agama yang bathil, membolehkan amalan ini (peminjaman kemaluan) untuk para pengikutnya. Maka bagaimana mungkin agama islam membolehkan amalan yang menjijikkan ini yang sangat meniadakan pilar-pilar akhlak”.

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافي وغيره، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران

“Dan kami mengunjungi Hauzah yang ada di Iran, maka kami mendapati para sayyid di sana membolehkan peminjaman kemaluan. Dan diantara yang membolehkannya adalah Sayyid Lutfullah As-Shafi dan selaiinya. Maka dari itu, peminjaman kemaluan begitu tersebar di wilayah mayoritas Iran” (Lillaah Tsumma Li At-Taarikh hal. 47-48)

Maka hanya orang jahil dari agama syiah yang tidak memiliki akal yang membolehkannya.

Wa shallallahu alaa nabiyyinaa Muhammad.

Penulis: Muhammad Abdurrahman Al Amiry

Artikel: alamiry.net (Kajian Al Amiry)


Simak pernyataan langsung dari ulama syiah disini:
http://www.alamiry.net/…/peminjam-kemaluan-hanya-ada-dalam-…


Isnin, 15 Februari 2016

Qubbatul Sakhrah (kubah yang di bawahnya ada batu) di belakang daripada Masjid al Aqsa.Ramai yang bertanya semalam tentang perihal As Sakhrah iaitu berkenaan batu yang ingin mengikut Sayyiduna RasulILLAHi SallALLAHu Alaihi Wasallam Mikraj ke langit. Berikut sang faqir kongsikan akan cerita dan perihalnya beserta gambar sebenar As Sakhrah.

Apa itu As Sakhrah?

Ianya adalah Tempat Sayyiduna RasulILLAHi SallALLAHu Alaihi Wasallam Dimikrajkan

Ulama umumnya berpendapat Sayyiduna RasulILLAHi SallALLAHu Alaihi Wasallam bermikraj dari satu tempat di Baitulmaqdis yang disebut sebagai Qubbatul Mikraj (kubah tempat dimikrajkan). Tempat itu juga dikenali sebagai Sakhrah Baitulmaqdis juga dikenali sebagai Kubah Emas.

Pengalaman Al-Imam Abu Bakar Ibnul ‘Arabi

Dalam kitab Al-Israk wal-Mikraj oleh Khalid Saiyyid Ali di halaman 82, atas tajuk yang bermaksud ‘Tempat Nabi bermikraj’, disebut di bawahnya suatu penulisan (yang bermaksud):

“Berkatalah al-Imam Abu Bakar Ibnul ‘Arabi, ketika membuat penjelasan (syarah) Kitab al-Muwatta' oleh Imam Malik disebutkan, batu besar di Baitulmaqdis adalah suatu keajaiban ALLAH SubhanaHU Wa Taala.

“Batu itu berdiri sendiri di tengah-tengah Masjidil Aqsa, tergantung-gantung dan terpisah daripada semua bahagiannya dengan bumi. Tidak ada yang memegangnya, melainkan Yang Memegang langit, daripada jatuh menimpa bumi.”

“Di puncaknya dari arah selatan, itulah tempat kaki Sayyiduna RasulILLAHi SallALLAHu Alaihi Wasallam berpijak untuk menaiki Buraq, di sebelah itu agak condong. Dikatakan kerana kegerunannya atas kehebatan Baginda SallALLAHu Alaihi Wasallam maka batu itu tergantung, saya sendiri takut untuk berada di bawahnya, bimbang jika batu itu menghempap saya kerana dosa-dosa saya.”

“Setelah beberapa ketika kemudian, saya pun memberanikan diri dan masuk berteduh di bawahnya, maka saya dapat melihat pelbagai keajaiban. Saya dapat menyaksikan ia dari semua arah. Saya benar-benar melihatnya terpisah dari bumi. Ada arah yang lebih jauh terpisah dari bumi daripada arah yang lain.”

Inilah penulisan yang dirujuk daripada penulisan seorang Ulama besar yang dikenali dengan nama Ibnul ‘Arabi. Daripada sinilah timbul cerita demi cerita yang menyatakan batu tempat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam tergantung-gantung. Itu adalah cerita dahulu. Ada sandarannya, ada catatannya dalam kitab-kitab yang berautoriti, termasuk daripada kitab yang disebutkan tadi.

Batu tersebut, yang sekarang tempat itu dikenali sebagai Qubbatul Sakhrah (kubah yang di bawahnya ada batu). Sekarang ini sudah berada di belakang daripada Masjid al Aqsa.

Jika dilihat Masjid al-Aqsa, imam akan dilihat berada nun jauh daripada arah kiblat dan berakhir kawasan masjid dengan Qubbatul Sakhrah ini.

Batu itu benar-benar wujud dan terletak di tengah-tengah bangunan. Gambaran sekarang ini, batu itu jika dilihat daripada bawah, seolah-olah seperti sebuah payung besar, seperti gua yang kita berada di bawahnya. Anggaran keluasan tempat itu, sebesar ruang solat untuk 20 atau 25 orang, jika untuk masuk bersesak-sesak boleh sampai 150 orang.

Jika direnung batu itu dengan cermat, akan didapati ia sekarang terletak di atas fondisi konkrit batu yang kukuh. Di segenap arahnya berpijak ke atas fondisi itu dan tidak kelihatan seperti tergantung seperti yang dijelaskan di atas. Namun, menurut Imam Besar Masjid al-Aqsa yang berada di situ, Beliau menyatakan memang dahulu batu besar yang macam payung itu tergantung-gantung.

Oleh kerana banyak pembesar-pembesar negara dan banyak pelawat-pelawat luar datang, mereka terperanjat dan amat gerun dengan keadaan batu itu, banyak yang tidak berani masuk di bawah batu itu, kerana takut tiba-tiba batu itu menghempap. Memandangan hal keselamatan penting dan mengelak daripada berlakunya berbagai tanggapan orang ramai ke atas keadaan yang unik itu, maka pihak berkuasa mengambil tindakan membina fondisi yang menyambung batu itu dari bumi.

Ketakutan pembesar-pembesar zaman ini samalah seperti yang dirasai oleh al-Imam Abu Bakar Ibnul ‘Arabi seperti dalam bukunya.

Maka atas itulah batu tersebut sudah tidak lagi kelihatan tergantung-gantung, tetapi ia menjadi seperti sebuah bangunan yang di bawahnya boleh dimasuki, ia kelihatan seperti sebuah batu biasa yang dapat dilihat.

Jadi, kepada pengunjung hari ini yang pergi tidak mungkin akan dapat melihat batu itu sedang tergantung, kerana binaan sudah dibuat mengelilinginya.

Pembinaan Kubah telah dibuat dari zaman Khalifah Abdul Malik Bin Marwan pada tahun 685M untuk menutup kawasan tersebut. Ada pembaca yang faham penulisan sang faqir semalam, menutup itu maksudnya tidak boleh masuk ke kawasan tersebut dari tahun 685M. Nasihat sang faqir fahamkan betul-betul sebelum menafsir dan menuduh.

Ada sesetengah manusia terkenal dengan sifat visualisasi, semua yang dipandang, itulah yang gambaran yang diceritakan, mudah menilai tanpa membaca penuh, mudah menuduh sebelum mengusul periksa. Jadilah orang yang beriman dan berfikir.

Jika hendak diikutkan dari tahun 638M Sayyidina Umar Al Khattab telah membuat binaan di sekitar Masjidil Aqsa termasuklah Qubbatus Sakhrah ini. Kemudian disambung bina oleh Khalifah Abdul Malik Bin Marwan pada zaman Bani Umayyah iaitu sekitar 685-690M, kawasan sekitar diperbaiki dan diperluaskan. Sila dalami sejarah Islam dahulu ya sebelum pening hendak minta dalil pada orang lain. TUTUP bukan bermaksud tidak boleh masuk, tutup maksudnya menutup kawasan yang mulia tersebut supaya terjaga dan juga tidak memberi takjub melampau pada yang memandang. (Sila rujuk kitab Sejarah Masjidil Aqsa di Jurusalem)

Sang faqir sertakan gambar sebenar As Sakhrah ataupun Qubbatul As Sakhrah. Semoga bermanfaat.

*Tulisan di atas juga saduran dari pengalaman seorang Ulama Muktabar dalam ziarah beliau ke Qubbatul Sakhrah.*

Semoga bermanfaat.

Wan Asrul Al Kalantanill

Ahad, 14 Februari 2016

Mengapa Israel Takut dengan Penghafal Al-Quran?


“Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Qur’an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat.” (HR. Tirmidzi)

SEPERTI yang telah kita ketahui bersama bahwa perang antara Israel-Palestina (HAMAS) tidak akan ada hentinya entah sampai kapan. Israel terus menerus melakukan pembantaian-pembantaian terhadap warga Palestina, entah dengan cara sadis ataupun menggunakan siasat licik yang lemah lembut.

Perlu diketahui bahwa dari sekian ribu jiwa korban keganasan perang Israel, 75% diantara mereka adalah anak-anak dan wanita. Berbagai alasan disampaikan oleh Israel mengenai korban tersebut, inilah, itulah bahkan sebagian besar alasannya sangat tidak masuk akal sama sekali dan terkesan mengada-ada. Lebih parahnya lagi Negara-negara dunia seakan tidak mampu menghentikan ini semua, termasuk negara-negara arab sendiri.

Banyak dari kita yang mempertanyakan kenapa Israel tega menghabisi nyawa anak-anak Palestina? Ada yang bilang memang tabiat Israel yang kejam dan biadab, ada juga yang bilang Israel takut akan pertumbuhan anak-anak Palestina. Karena anak-anak yang terlahir adalah generasi masa datang yang gemilang. Mungkin pendapat yang kedua ada benarnya dan masuk akal juga.

Berikut ini akan dijelaskan mengapa Israel menjadikan anak-anak Palestina sebagai target operasi mereka selain kelompok HAMAS tentunya.

Pada penyerangan Israel terhadap Palestina pada Desember 2008 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan tahun 1429 H, pimpinan HAMAS Ismail Haniyah melantik sekitar 3500 anak-anak Palestina yang telah hafal Al-Qur’an. Dan ternyata anak-anak yang sudah hafal 30 juz Al-Quran ini menjadi sumber ketakutan Zionis Yahudi.

“Jika dalam usia semuda itu mereka sudah menguasai Al-Quran, bayangkan 20 tahun lagi mereka akan jadi seperti apa?” Demikian pemikiran yang berkembang di dalam pikiran orang-orang Yahudi. Tidak heran jika-anak Palestina menjadi para penghafal Al-Quran. Kondisi Gaza yang diblokade dari segala arah oleh Israel, menjadikan mereka terus intens berinteraksi dengan Al-Qur’an. Tidak ada main Play Station atau gamebagi mereka.

Namun kondisi tersebut memacu mereka untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang masih begitu belia. Dan pada saat itu, karena ketakutan Zionis Yahudi, sekitar 500 bocah penghafal Quran itu telah syahid.

Itulah sebagian alasan mengapa HAMAS memberlakukan syarat-syarat yang amat berat untuk menjadi anggota mereka, diantaranya Hafidz Al-Qur’an dan tidak pernah meninggalkan shalat fardhu terutama shalat subuh.

Teringat sejarah emas tentang kejayaan Islam di masa kekhalifahan dahulu. Dan rahasia besar yang perlu dicatat dalam masa itu adalah umat Islam tidak pernah jauh dengan Al-Quran, tidak pernah melepaskan hadits Rasulullah saw menjadi pedoman. Seperti dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. pernah bersabda.

“Telah kutinggalkan untuk kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya” (HR. Malik).

Perang panjang dengan Yahudi akan berlanjut entah sampai berapa generasi lagi. Ini cuma masalah giliran. Sekarang Palestina dan besok bisa jadi Indonesia. Apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membina generasi penerus bangsa?

Belajarlah dari Palestina, walaupun mereka dikurung oleh penjajahan Zionis, nyawa mereka terancam setiap saat, setiap menit bahkan setiap detik, tapi itu semua tidak menyurutkan niat mereka untuk dekat dengan Sang Khalik dan mendalami lebih dalam dan lebih jauh tentang Agama Islam.

Israel memang unggul dalam segi jumlah pasukan dan perlengkapan tempur yang berteknologi paling tinggi. Tapi rakyat Palestina memiliki semangat juang yang tinggi, mereka berani mati demi kebebasan mereka, anak cucu mereka. Mendapat syahid dengan janji bertemu Rabb dengan leluasa tanpa tabir apapun. [hf/islampos/kazuki011.wp]

http://www.reportaseterkini.com/2015/09/mengapa-israel-takut-dengan-penghafal.html

Kuliah Maghrib Kitab Mastika Hadis - Ustaz Halim Nasir 13.02.2016

Jumaat, 12 Februari 2016

Erdogan menyeru PBB untuk melakukan lebih banyak untuk mengelakkan apa dikatakan adalah "pembersihan etnik" di negara iniPresiden Recep Tayyip Erdogan menyeru PBB untuk melakukan lebih banyak untuk mengelakkan apa dikatakan adalah "pembersihan etnik" di negara ini. Beliau juga mengulangi gesaannya supaya penubuhan zon larangan terbang di Syria, satu rangka kerja yang ditentang oleh Rusia. Erdogan menuduh PBB tidak ikhlas dalam menyeru Turki untuk melakukan lebih banyak untuk membantu pelarian Syria dan bukannya mengambil tindakan untuk mencegah pertumpahan darah. Pesawat perang Rusia telah mengebom sekitar bandar Syria Aleppo bagi menyokong serangan kerajaan Syria untuk menawan semula bandar, menghantar berpuluh-puluh ribu orang yang melarikan diri ke sempadan Turki.

"Terdapat peluang gelombang baru pelarian akan mencapai 600,000 jika serangan udara diteruskan. Kami sedang membuat persiapan untuk itu. Kami akan bersabar dankami akan melakukan apa yang perlu. Bas dan kapal terbang kami tidak menunggu di sana dengan sia-sia. Turki mempunyai maklumat bahawa tentera Iran yang disokong di Syria telah menjalankan kerjanya "tanpa belas kasihan kepada pembunuhan beramai-ramai. ". kata Erdogan.

Turki sudah rumah kepada lebih daripada 2.6 juta pelarian Syria. Erdogan berkata krisis Syria tidak dapat diselesaikan tanpa zon selamat, dan berkata bahawa cara untuk menjaga rakyat Syria di negara mereka perlu dicari.

Seorang diplomat kanan Rusia berkata Moscow menentang rancangan untuk menubuhkan sebuah "zon selamat" di sempadan Turki-Syria.

Timbalan Menteri Luar Rusia, Oleg Syromolotov berkata Moscow menentang "sebarang cubaan" oleh gabungan yang diketuai AS untuk menggunakan tentera di utara Syria tanpa meminta kerajaan Syria atau Majlis Keselamatan PBB. Syromolotov berkata Rusia akan menganggap ini sebagai "tindakan campur tangan ketenteraan secara langsung" jika ia berlaku.


Khamis, 11 Februari 2016

Selamatkan Yaman Dari Pendudukan Syi'ah PersiaOperasi militer selamatkan Yaman dari pendudukan Syi'ah Persia

Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh

Mufti besar kerajaaan Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, menyatakan bahwa serangan militer negara-negara Arab ke Yaman telah membantu membela agama Islam dari ekspansi "Safawi" (nama dinasti Syi'ah Persia/Iran).

Berbicara dalam sambutannya di hadapan para sarjana di Janadriyah, Alu Syaikh menyatakan bahwa "Shafawi" berniat mengalahkan Islam, serta mengacaukan negeri-negeri kaum Muslimin.

"Ekspansi Safawi dimaksudkan untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslimin. Sangat diperlukan persatuan umat di kala musuh terus mencoba membodohi (melemahkan) kita dan mengusik kedamaian serta stabilitas negeri-negeri Islam", Alu Syaikh meperingatkan, seperti dilansir Arabnews.

Alu Syaikh juga menyampaikan dukungan pada negara-negara Arab yang berkoalisi menumpas pemberontak Syi'ah Houthi bekingan Iran.

"Khadamul Haramain, Raja Salman, melancarkan Operasi Decisive Storm bersama negara-negara Arab dan Islam untuk melindungi agama kita yang sedang menghadapi serangan dan tipu daya dari Safawi."

Alu Syaikh menyerukan "persatuan umat Islam" dan menekankan tentang opentingnya membongkar makar-makar musuh Islam. Serta mencegah setiap hal yang mengarah pada penyimpangan atau kesesatan.

Sementara Syaikh Ahmad al-Murabitun, dari Mauritania, mengatakan bahwa Ahlusunnah saat ini menghadapi upaya musuh yang ingin menjauhkan umat dari jalan Shahih sesuai jalan para Salaf.

Syaikh juga menyerukan tanggapan yang tepat untuk setiap serangan pada Ahlusunnah. (Arabnews)Bagi Iran, Yahudi adalah sahabat, sedangkan Arab Saudi adalah musuh no 1 bagi Syiah

Syiah dan Yahudi Zionist adalah adik beradik..sama-sama bersatu menghancurkan Islam dari dalam dan dari luar

jangan terpengaruh dengan Syiah dan musuh Islam yang lain, Syiah akan melakukan apa saja untuk menghancurkan Islam dan memecah belahkan sesama ummat Islam

http://www.jurnalmuslim.com/2016/02/bagi-iran-yahudi-adalah-sahabat-sedangkan-arab-saudi-adalah-musuh.html

Sila Share dan mari bersama kami menolak Syiah

https://www.facebook.com/Gerakan-Menentang-Syiah-925772810836467

Petikan dari :
Komander 814

Selasa, 9 Februari 2016

YAHUDI ANGGAP ORANG LAIN BINATANG.


YAHUDI ANGGAP ORANG LAIN BINATANG.

Bagi kaum yahudi,orang selain dari bangsa mereka adalah binatang dan tidak layak menjadi manusia.Mereka berpegang kepada kitab Talmud..Ini beberapa petikan dari Talmud:-

“Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang non Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang.”
(Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a)

“Orang-orang non-Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi.” (Midrasch Talpioth 225)

“Angka kelahiran orang-orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin.”
(Zohar II, 4b)

“Orang-orang non-Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit.” (Orach Chaiim 57, 6a)

“Tuhan (Yahweh) tidak pernah marah kepada orang-orang Yahudi, melainkan hanya (marah) kepada orang-orang non-Yahudi.”
(Talmud IV/8/4a)

“Di mana saja mereka (orang-orang Yahudi) dating, mereka akan menjadi pangeran raja-raja.” (Sanhedrin 104a)

“Terhadap seorang non Yahudi tidak menjadikan orang Yahudi berzina. Bisa terkena hukuman bagi orang Yahudi hanya bila berzina dengan Yahudi lainnya, yaitu isteri seorang Yahudi. Isteri non-Yahudi tidak termasuk.”
(Talmud IV/4/52b)

“Tidak ada isteri bagi non-Yahudi, mereka sesungguhnya bukan isterinya.”
(Talmud IV/4/81 dan 82ab)

“Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipudaya orang-orang non-Yahudi.”
(Zohar I, 168a)

“Jika dua orang Yahudi menipu orang non-Yahudi, mereka harus membagi keuntungannya.” (Choschen Ham 183, 7)

“Tetaplah terus berjual beli dengan orang-orang non-Yahudi, jika mereka harus membayar uang untuk itu.”
(Abhodah Zarah 2a T)

“Tanah orang non-Yahudi, kepunyaan orang Yahudi yang pertama kali menggunakannya.” (Babba Bathra 54b)

“Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa seorang non-Yahudi kepada kejatuhan.”
(Babha Kama 113a)
Pegawai Penyiasat
Manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya,mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat,mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar,mereka itu seperti binatang ternakan,bahkan lebih sesat lagi.
(Al-A’raf)

Khamis, 4 Februari 2016

PENJELASAN TENTANG APA YANG TERJADI DI YAMAN


Oleh:
Ustadz Agus Hasan Bashori, Lc.,M.Ag
(Penulis Buku-Buku Ahlussunnah dan Pemerhati Syiah)

.بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam, yang membawa rahmat ke seluruh alam, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Amma ba’du:

Sebagai muslim Indonesia yang peduli dengan agama, masyarakat, dan negara, juga sebagai da’i dan penulis yang menggeluti tentang aliran Syiah, maka kami merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di Yaman kepada kaum muslimin Indonesia.

Hal ini kami lakukan mengingat:

Yaman memiliki kedudukan di hati Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alayhi wasallam, hingga beliau berdoa:
.
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا

“Ya Allah berkahilah untuk kami dalam Yaman kami.” (HR. Bukhari dari ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma).
.
Dan Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam pun memuji penduduk Yaman dengan sabdanya

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ

“Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka orang yang jiwanya paling halus dan hatinya paling lembut. Iman itu Yamani dan hikmah itu Yamaniyyah.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah al-Yamani).

Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda demikian sebab orang-orang Yaman datang menjadi Anshar Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam.

Oleh karena bening dan lembutnya hati itu mengantarkan pemiliknya kepada :
▬ al-haqq, yaitu iman dan hikmah,
▬▬ maka hati mereka menjadi sumber iman dan hikmah, dan Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam menisbatkan iman dan hikmah kepada Yaman.

Mayoritas penduduk Yaman :
▬ sama dengan kita di Indonesia,
▬▬ yaitu Ahlussunnah wal-Jama’ah.

Meskipun ada Zaidiyyah (Syiah yg kesesatannya paling ringan dibandingkan dengan Syiah yg lainnya -pen) namun mereka hidup rukun, tenang, saling berdampingan dan menghormati.

Kemudian tiba-tiba mereka terseret ke dalam :
▬ jurang pertikaian kemudian kesengsaraan perang
▬▬ setelah ada dakwah syiah Imamiyyah, Ja’fariyyah, Rafidhah ( atau Itsna 'Asyariyah yg induknya adalah Iran -pen) .

Kondisi yang sama ini -dengan adanya gerakan Syiah Imamiyyah, Ja’fariyyah, Rafidhah- membuat kami khawatir, apa yang terjadi di Yaman bisa terjadi di Indonesia jika kita tidak mengambil pelajaran dan bangsa kita terlambat menangani.

Di dalam penjelasan ini kami akan menerangkan 3 masalah besar:

Mengapa Terjadi Perang di Yaman?

Apa yang terjadi saat ini di Yaman merupakan akibat dan kelanjutan dari aktifitas gerakan dakwah Syiah di Yaman Utara.
.
Awalnya :
▬ dakwah Syiah pimpinan Badruddin al-Khutsi[1] ini
▬▬ berfaham Zaidiyyah Jarudiyyah, kemudian setelah pergi ke Iran dan menetap di sana (1994) berubah menjadi Syiah Imamiyyah Itsnay Asyariyyah atau Rafidhah.

Kemudian berkembang :
▬ meniru Hizbullah Lebanon,
▬▬ hingga memiliki milisi bersenjata bernama Anshar Allah, yang dibiayai oleh Iran dan dikenal degan “Khoutsiyyin”.

Kelompok Syiah ini melakukan pemberontakan, peperangan, dan kejahatan-kejahatan yang banyak.

Kelompok bersenjata Khoutsi akhirnya berhasil menguasai kota Sha’dah pada tanggal 16 Januari 2014.

Kemudian :
▬ berhasil mengkudeta dan menguasai Sanaa, Ibu kota Yaman
▬▬ pada 21 september 2014.

Keberhasilan kudeta ini didukung oleh Presiden Iran Hasan Rouhani dengan mengatakan bahwa itu adalah “keberanian dan sesuatu kesuksesan yang besar”.

■Pada bulan Februari 2015,

Presiden Yaman, Abd. Rabbuh Mansour Hadi melarikan diri ke Aden dari ibukota Sanaa.

Sebelumnya :
▬ dia telah disandera sebagai tahanan rumah
▬▬ oleh pemberontak Hautsi selama beberapa pekan.

Pada bulan Maret 2015, Presiden Mansour Hadi mengumumkan pemindahan ibukota dan menjadikan kota Aden sebagai ibukota negaranya. Dia juga menyatakan bahwa ibukota Sanaa telah menjadi “kota yang diduduki” oleh pemberontak Syiah Khoutsi.

■Pada tanggal 22 Maret 2015.

pemberontak Syiah Khoutsi merebut Kota ketiga yaitu Taiz. Karena kejahatan Khoutsi yang :
▬ sudah tidak bisa dibendung,
▬▬ akhirnya Presiden Yaman itu mengirim surat ke enam negara teluk.

Surat yang sangat menyentuh. Presiden Mansour Hadi menceritakan kondisi Yaman yang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga membutuhkan pertolongan dari “para saudaranya”.

Presiden menuliskan suratnya dengan sapaan “al-Akh” (saudara) bagi para pemimpin negara Teluk.

Anda bisa simak suratnya di: http://goo.gl/1UlNx4.

Surat itu ditujukan kepada :
▬ para pemimpin Negara Teluk,
▬▬ Arab Saudi, Uni Emirat, Bahrain, Oman, Kuwait, dan Qatar.

Presiden Mansour mengungkapkan, beliau menulis surat itu dengan penuh kesedihan atas nasib yang menimpa negaranya.

Beliau mengutip piagam PBB tentang :
▬ hak pembelaan diri setiap bangsa,
▬▬ dari gangguan yang mengancam keselamatan negara, dan kesepakatan antar-negara Teluk untuk bersama-sama saling melindungi.

Atas dasar ini, beliau mempersilakan para pemimpin negara Teluk untuk segara mengatasi pemberontak Syiah Houthi di Yaman dengan kaffah wasail (semua sarana).

Maka pada hari Rabo malam Kamis, 25 maret 2015, negara-negara Teluk yang :
▬ dipimpin Saudi Arabia
▬▬ melakukan gempuran terhadap posisi pemberontak Syiah Khoutsi. Lalu terjadilah perang hingga hari ini (6 April 2015).

Begitulah,
berawal dari dakwah Syiah Imamiyyah, Itsna Asyariyyah, Rafidhah hingga berakhir pada pemberontakan dan kesengsaraan bagi Negara Yaman serta negara-negara Ahlussunnah yang ada di sekitarnya.

Ideologi Pemberontak Al-Khoutsi ( Hutsy -pen)
 
 Pemberontak Houtsi berpaham Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah 12 imam, atau Rafidhah ( ata Ja'fariyah -pen).

Ideologi pemberontak Houtsi ini sama dengan gerakan Syiah yang ada di :
Iran, Libanon, Irak, Bahrain, dan mayoritas Syiah yang ada di dunia. Bahkan sama dengan yang ada di Indonesia, hanya saja mereka yang ada di Indonesia sering menyebut dirinya dengan sebutan “Ahlulbait” atau “Jamaah Ahlulbait”.

Di antara ideologi Syiah ini adalah:

■Ideologi imamah,
yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan setelah Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam wajib ditangan Ali bin Abi Thalib, berdasarkan nash (wahyu, wasiat atau pengangkatan langsung oleh Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam)

■Menolak Abu Bakar-Umar dan Usman sebagai imam setelah Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam, sebab dalam keyakinan mereka bahwa ketiga khalifah sebelum Ali itu adalah tidak sah, zhalim, fasiq, dan kafir. Dengan demikian Syiah pun melaknat mereka bertiga.

■Mencaci maki sahabat Thalah, Zubair, dan Muawiyah serta para sahabat Nabi yang lain radhiyallahu ‘anhum, karena dinilai telah kafir menentang Imam Ali radhiyallahu ‘anhu.

Mereka (Syiah) mengajarkan :

■mencela dan melaknat Ahlulbait Nabi (istri-istri Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam) khususnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ‘anha.

■Memprovokasi dan membangkitkan semangat pengikutnya untuk memerangi Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah meridhai selain Ali sebagai imam dan khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiallahu ‘anhum ajma’in.

■Meyakini pemerintah yang sah sekarang ini hanyalah pemerintah imam Mahdi yang Ghaib atau pemerintah seorang wali al-faqih yang loyal kepada Imam Mahdi, yang disebut dengan istilah wilayatul faqih. Satu-satunya negara wilayatul faqih adalah Iran.

Oleh karena itu mereka menyiapkan diri untuk :
▬ membangkang
▬▬ dan menghadapi pemerintah di mana mereka berada.

■Memuji-muji revolusi Khomeini dan Hizbullah Libanon. Mereka menjadikan keduanya sebagai teladan yang wajib dicontoh dalam gerakannya.
Bertaqiyyah dengan berkedok sebagai Zaidiyyah[2].

■Menjadikan “anti Amerika dan Israel sebagai” slogan perjuangannya.

■Meyakini al-Qur`an ini muharraf (sudah diubah-ubah) dan kurang.

■Seorang pemimpin kelompok Anshar Allah al-Khoutsi yang bernama Abdul Karim al-Khiwani telah mengancam kota suci Makkah di musim haji yang akan datang.[3]

Kekejaman dan Kejahatan Pemberontak Syiah al-Khoutsi (Rafidhah)

Di antara kekejaman dan kejahatan kelompok Syiah Yaman ini adalah:

1. Menyerang kaum muslimin yang sedang merayakan shalad Idul Adhha.
2. Membunuh 135.000 orang yang tidak bersalah.
3. Menghancurkan 140 Masjid dan Madrasah Tahfizh al-Qur`an, serta membakar al-Quran.
4. Mengusir lebih dari 800.000 penduduk
5. Melakukan pelanggaran dan merusak lebih dari 2.000 rumah.
6.Menutup sekolah-sekolah, pesantren dan perguruan tinggi termasuk Darul Hadits Dammaj, Universitas al-Iman, Darul Hikmah, al-Andalus dll.
7. Mengejar dan Membunuh ratusan para imam dan ulama Ahllussunnah.
Merusak dan menghancurkan gedung-gedung pemerintahan dan militer dan menjarah gudang senjata.[4]

Kesimpulan, Sikap, dan Harapan

Berdasarkan kronologis kejadian dan bukti-bukti kesesatan, kekejaman, dan kejahatan pemberontak Syiah Khoutsi maka kami merasa bersyukur kepada Allah dengan adanya“’Ashifah al-Hazm” yaitu serangan militer yang resmi dan sah menurut agama dan konstitusi, dari negara-negara sunni Teluk pimpinan Saudi Arabia terhadap pemberontak Khoutsi Yaman, untuk menolong rakyat dan pemerintah Yaman yang terzhalimi, dan untuk menghentikan kejahatan pemberontak al-Khoutsi.

Kami berdoa kepada Allah, semoga bertambah banyak negara-negara Islam yang mendukung untuk melumpuhkan pemberontak Syiah Khoutsi di Yaman.

Kami berharap kepada bangsa Indonesia dan para pemimpin di negeri sunni terbesar ini agar :
▬ menjadikan Yaman sebagai pelajaran,
▬▬ bahwa Syiah Rafidhah selalu mengawali revolusinya dengan dakwah, pendidikan, kebudayaan, termasuk sosial dan ekonomi, namun akhirnya pasti membentuk milisi bersenjata setelah terjadi bentrokan-bentrokan dan kekacauan.

Kami tidak ingin kekacauan, pembantaian, dan kehancuran yang terjadi di Yaman akan berulang terjadi di negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia.

Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan para pemimpin kita diberi taufiq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, guna menangkal bahaya besar yang akan ditimbulkan oleh berkembangnya ideologi Syiah Imamiyyah / Rafidhah di negeri tercinta ini.

Wa Shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammad wal-hamdu lillah Rabbil ‘alamin. [*]

[1] Mempunyai anak Husain al-Khoutsi, Abdul Malik Al-Khoutsi Pendiri Partai Hizbul Haqq, dan Yahya al-Khoutsi. Husain al-Khoutsi adalah yang menemani ayahnya ke Iran kemudian dia ke Lebanon. Dia mendirikan al-Syabab al-Mukmin (Jama’ah al-Khoutsi) tahun 1991, maka dialah pendiri dan pemimpin gerakan Khoutsi yang pertama, dan terbunuh tahun 2004 karena menentang pemerintah Yaman. Kemudian pemimpin kedua adalah Abdul Malik ibn Badruddin al-Khoutsi, yang memimpin hingga saat ini.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=bVi6JL7ZZxY.

[3] Baca di http://alburhan.com/main/articles.aspx…,https://www.youtube.com/watch?v=hk22XixSpSo, https://www.youtube.com/watch?v=WYmL4Dvm2CU, http://www.al7ami.net/vb/showthread.php?t=2990, http://www.alrashead.net/index.php?partd=23&derid=1630.

[4] Silakan simak, https://www.youtube.com/watch?v=16hDdA4ZNEs,https://www.youtube.com/watch?v=36aq4lGASFI, https://www.youtube.com/watch?v=UKtqndDnf2A, https://www.youtube.com/watch?v=xbJqPzEjgHk,https://www.youtube.com/watch?v=eVtvg5lTa88.
Sumber : http://www.binamasyarakat.com/penjelasan-tentang-apa-yang-…/
http://www.gensyiah.com/penjelasan-tentang-apa-yang-terjadi
— ‎dengan ‎Graha Buku Al Abbas, Toko Buku Hanafi, Ummu Raisha dan 35 yang lain‎.‎

Rabu, 3 Februari 2016

Kajian Islam: Minoritas Diantara Mayoritas - Ustadz Dr Syafiq Riza BasalamahKajian Islam: Minoritas Diantara Mayoritas - Ustadz Dr Syafiq Riza Basalamah

Video http://yufid.tv (Klik link untuk melihat koleksi video lainnya)

CERAMAH PENDETA KRISTIANI DI AMERICA

Posted by Susanto Salim on 17hb Disember 2015
DEMI TUHAN, DEMI ALLAH ANDA SEMUA HARUS MENONTON CERAMAH PENDETA KRISTIANI DI AMERICA INI........ ANDA WAJIB MENONTONNYA...... Agar Anda tahu yang sebenarnya, agar Anda tahu kebenaran yang ada.... sehingga kita dapat melihat dengan pikiran dan hati yang jernih.SAYA MOHON ANDA MENONTONNYA........