Ahad, 26 Mac 2017

Keistimewaan Bacaan Ayat Kursi.Mukjizat ayat kursi ialah pada saat surat diturunkan suatu malam saat Rasulullah Saw hijrah ke kota Makkah ke Madinah. Adapun menurut riwayat, saat ketika ayat kursi diturunkan yang telah diantrakan oleh ribuan malaikat, Iblis serta syaitan langsung menjadi gempar di karenakanya. Rasulullah Saw segera memerintah kepada Zaid bin Thabit supaya cepat menulisnya serta menyebarkanya.

Menurut Bin Al Hanafiya : Setelah ayat kursi diturunkanya semua berhala didunia berjatuhan, semua malaikat bersujud, syaitan belarian bertabrakan karena kebingungan, dan takut kepanasan. Itulah kehebatan saat diturunkannya Ayat kursi.

Terdapat 95 buah hadits yang menjelaskan mengenai fadhilah ayat kursi tersebut, lalu mengapa ayat kursi diantarkan dengan ribuan malaikat ? sebab ayat kursi ialah ayat paling mulia dalam Al Qur’an, sehingga ribuan malaikat ikut mengantarkan turunnya ayat kursi tersebut atas perintah Allah SWT.

Keistimewaan Ayat Kursi

1. Rasullah Saw bersabda pada Ali bin Abi Thalib :
Jangan pernah kamu tinggalkan membaca Ayat kursi, sebab dalam setiap huruf terdapat 1000 berkah, serta 100 rahmat.

2. Rasulullah Saw bersabda : Bagi siapa membaca Ayat kursi saat ingin tidur, maka Allah Swt akan mengutus malikat untuk menjaga dia hingga pagi, maka syaitan tidak akan berani mendekati serta mengganggu hingga pagi (HR Bukhari).

3. Rasulullah Saw juga bersabda pada Abu Hurairah :
Perbanyaklah membaca Ayat kursi, sebab setiap harufnya maka kamu ditulis mendapatkan 40000 kebaikan.

4. Rasulullah Saw bersabda :
Bagi siapa membaca Ayat kursi sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

5. Rasulullah Saw juga menyatankan juga :
Sekiranya penjabat mengetahui apa yang terkandung rahasia di dalam ayat kursi, sungguh ia akan meninggalkan jabatanya, sekiranya pedagang mengetahui apa terkandung dalam ayat kursi, sungguh ia akan meninggalkan daganganya. jika sekiranya pahala ayat kursi dibagikan dimuka bumi, sungguh setiap orang tersebut akan mendapat bagian 10x lipat didunia serta isinya.

6. Dari Ma’qal bin Yasir berkata, Rasulullah bersabda :
Utamanya Al Qur’an ialah Al Baqarah, serta utamanya Al Baqarah ialah Ayat kursi. Dalam suatu ayat itu, turun bersamanya 80000 malaikat, serta ayat kursi itu dikeluarga dari gudang kekayaan Allah Swt yaitu terdapat dibawah Arasy. Kemudian digabungkan dengan surah Al Baqarah.

Dalam ayat kursi telah disebutkan tentang nama-nama Allah sebanyak tujuh belas kali dalam bentuk isi dhamir (kata ganti) ataupun isim zhahir (nama jelas). Semua nama terdapat didalamnya mepersentasikan mengenai sifat-sifat Allah, Dzat Allah, Qudrat Allah, Af’al Allah, serta paling utama ialah Tauihidullah.

Surat ayat kursi mengandung keistimewaan, di dalam terdapat ismul a’zam, serta tersusun dalam 50 kata-kata, dan terdapat 17 nama Tuhan dhahir serta dhamir, serta terdapat 17 huruf min serta 17 huruf wawu. Surat ayat kursi tersebut yang membahas mengenai ke Esaan dzat Allah Swt serta kesempurnaan dari sifar-sifaat-Nya. (Abdullah Al Qurtubi).

Itulah mengenai keistimewaan ayat kursi. Perlu diketahui bahwa, ayat kursi memiliki mukjizat maha dahsyat sekali, mempunyai manfaat serta khasiat yang sangat hebat, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Serta memiliki fadhilah yang menajubkan.

Ayat kursi yakni satu-satunya ayat di dalam Al Qur’an di awali dengan lafzul jalalah (Allah) serta diakhiri dengan nama maha Agung (Al Azhim). Dalam susunan kalimat tersebut tentu mengandung rahasia besar dari Ayat kursi.

Keutamaan Ayat Kursi

1. Sebagai Jalan Masuk Surga
Rasulullah Saw bersabda :
Bagi siapa membaca Ayat kursi sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

2. Ayat Paling Agung Dalam Al Qur’an
Rasulullah Saw bertanya kepada Abu Mundzir : Ayat mana paling agung dalam kitabullah ? kemudian Abu Mundzir menjawab pertanyaan Rasulullah : Ayat Kursi, lalu beliau Rasulullah Saw kemudian menepuk bahunya. Wahai Abu Mundzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau punyai (HR Muslim).

3. Keagungan Melebihi Langit serta Bumi
Rasulullah Saw bersabda :
Tidaklah Allah menciptakan langit serta bumi melebihi agungnya Ayat Kursi itu, sebab dalam ayat itu sudah mencakup Nama serta sifat Allah). sebab ayat kursi ialah salah satu kalamullah ( perkataan Allah). sebab kalamullah lebih agung dari ciptaan Allah yaitu langit serta bumi (HR Tirmidzi).

4. Sebagai Amalan Wirid Doa Sebelum Tidur
Rasulullah Saw bersabda :
Jika engkau ingin tidur dimalam hari, maka bacalah Ayat kursi, Niscaya Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjagamu serta syaitan tidak akan berani untuk mendekati sampai pagi (HR Bukhari).

Khasiat dan Manfaat Ayat Kursi

1. Rasulullah Saw bersabda :
Bagi siapa pulang rumahnya dan dia membaca bacaan ayat kursi. Maka Allah akan hilangkan segala kefakiran didepan matanya.

2. Rasulullah Saw bersabda :
Wahai umatku. Bacalah bacan ayat kursi 12 kali saat jum’at pagi, lalu berwundhu serta sunnat 2 rakaat. InsyaAllah akan terhindar dari kejahatan syaitan serta kejahatan pembesar.

3. Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi secara khusyuk sesudah sholat wajib, ketika pagi serta petang, dan tiap kali keluar masuk rumah, maka insyaAllah terpeliharalah dari godaan syaitan, binatang buas, diselamatkan dari kejahatan manusia yang akan memudarakan. Terpeliharalah dia serta keluaga, anak-anaknya, serta harta benda dari kecurian, kebakaran, kekaraman. Didapatkannya juga dari kesehatan jasmani serta keselamatan dengan izin Allah Swt. (dalam kitab Khawasul Qur’an karya Imam Ghazali).

4. Syeikh Abu Abbas menerangkan :
Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya yakni 50 x kemudian dihembuskan pada air hujan lalu diminum. insyaAllah dapat mencerdaskan akal fikirnya seta dapat memudahkan dia menerima ilmu tentang pengetahuan.(dalam kitab khazinatul asrar).

5. Keterangan dari kitab Asraaul Mufidah :

Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi 18 x, Niscaya akan hidup berjiwa hauhid, dinaikan drajatnya, dibukakan berbagai hikmah, dimurahkan rezeki, serta diberikan perngaruh sehingga orang akan menghormati serta segan kepadanya serta dia terpelihara dari segala bencana atas izin Allah Swt.

6. Bagi siapa orang selalu membaca bacaan ayat kursi, dia akan dicintai serta dipelihara Allah sebagaimana Dia memelihara Rasulullah Saw.

7. Dengan rajin membaca atau rajin mengamalkan Ayat kursi, Atas izin Allah, dapat terhidarnya dari kecerobohan serta pencuri, sebab ayat kursi akan menjadi benteng.

8. Bagi siapa mengamalkan membaca bacaan ayat kursi, dia akan mendapatkan perlindungan serta pertolongan dari Allah, dari hasutan syaitan dan godaan syaitan.

9. Bagi pengamal ayat kursi akan memberikan keselamatan saat dalam perjalanan.

10. Bacaan ayat kursi dibaca secara khusyu’. Niscaya dapat menyebabkan jin serta syaitan terbakar.

11. Apabila berpindahan rumah baru, maka saat malam pertama kamu menduduki rumah baru itu, maka bacalah bacaan ayat kursi 100x. insyaAllah keluarga terhindarnya dari gangguan lahir serta batin.

12. Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi sesudah sholat wajib, insya Allah dia akan di lindungi Allah hingga sholat yang lain.

13. Abi Qutadah berkata, Rasullullah bersabda :

Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi, saat hendak tidur malam. Allah akan mengirimkan malaikat untuk memeliharanya hingga pagi.

14. Rasulullah Saw bersabda :

Bagi siapa membaca Ayat kursi sesudah sholat wajib. Maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali maut (kematian) (HR Thabarani, Nasa’i).

15. Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi sebelum keluar rumah. Maka Allah swt akan mengutus ribuan malikat kepadanya, serta mereka memohon ampunan serta mendoakan baginya.

16. Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi diakhir sholat, Allah azza wajalla mengendalikan pengambilan rohnya serta dia yakni seperti orang yang berperang dangan Nabi sehingga mati syahid.

17. Bagi siapa membaca bacaan Ayat kursi di akhir setiap sholat wajib / fardhu. Allah akan menganugerahkan rahmat padanya.

18. Abdullah bin Amr ra berkata :

Bagi siapa memaca bacaan ayat kursi saat ketika dalam kesempitar. nisyaAllah Allah berkenan untuk memberikan pertolongan-Nya.

19. Syekh Al Bunni berkata :

Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi sebanyak hitungan hurus tersebut yakni 170 x. maka insyaAllah Allah memberikan pertolongan, menunaikan segala hajat, di luaskan rezeki, melapangkan pikiran-pikiranya, dihilangkan dari kedukaan, serta diberikan apa yang telah dituntutnya. (dalam kitab tafsir Al Qudsi).

20. Abdurrahman bin ‘Aur berkata :

Apabila masuk kerumah, lalu bacalah bacaan ayat kursi pada 4 penjuru rumah, insyaAllah akan menjadi pengaja serta pendinding dari syaitan. (dalam afsir Al Qudsi).

21. Di antara surat surat di dalam Al Qur’an, salah satunya ialah surah Al Baqarah, dan diantara ayat dalam surat Al Baqarah yang terbesar yakni ayat Kursi, maka sesungguhnya syaitan akan melarikan diri dari rumah itu, apabila didalam rumah dibaca surat Ayat kursi itu. (dalam kitab Durrulmantsur).

22. Syaikhul Kabir Muhyiddin Ibnu Arabi berkata :

Bagi siapa membaca bacaan ayat kursi 1000 x dalam sehari semalam selama 40 hari. Demi Allah, demi Rasulullah serta demi ayat Al Qur’an. Maka Allah akan membukakan untuknya pandangan rohani , yang dihasilkan yang dimaksud serta diberi pengaruh pada manusia (hormat serta segan). (dalam kibat Khawasul Qur’an).

Itulah mengenai fadhilah, khasiat dan manfaat membaca bacaan ayat kursi. Walaupun belum menemukan haditsnya, namun khasiat tersebut dapat diketahui bagi orang yang mengamalkan surat ayat kursi, tentu rahasia ayat kursi diketahui oleh beliau Rasulullah Saw. Maka sangat bagus sekali apabila kita selalu mengamalkan sebagai wirid doa sehari-hari. Adapun dahsyatnya membaca bacaan ayat kursi sebagai berikut.

Dahsyatnya Ayat Kursi

Surah ayat kursi yang dimulai dari lafadz Lafdzul Jalalah (Allah) serta di akhiri dengan Sifatullah (Al Azhiim). Hal tersebut menandakan bahwa dalam kehidupan harus bersama Allah saat hendak memulai serta mengakhiri dalam sesuatu.

Sungguh menakjubkan sekali, wahai Saudaraku !, betapa sangat dahsyat sekali ayat kursi itu, seandainya kita mampu untuk bersenyawa dengannya, maka terdapat jaminan dari Allah tidak ada kegelisahan, ketakutan, serta kesulitan. Berikut ialah kedahsyatan dari ayat kursi :

1. Kamu tidak akan takut dengan namanya miskin, sebab ayat kursi mampu menjadi sumber kekayaan.

2. Kamu tidak akan takut dengan namanya melarat, sebab ayat kursi akan menghadirkan kelimpahan.

3. Kamu tidak akan takut dengan namanya kekurangan, sebab ayat kursi akan menjadi suatu kecukupan.

4. Kamu tidak akan takut dengan namanya sendirian, sebab ayat kursi akan mampu untuk menjadi teman dimanapun.

5. Kamu tidak akan takut dengan namanya musuh, sebab ayat kursi akan dapat menghadirkan bantuan.

6. Kamu pasti akan mendapatkan apa yang di inginkanya.
Itulah kedahsyatan dari ayat kursi, maka marilah bangkitkan untuk meperbaiki hidup serta bersemangat untuk merubah nasib serta hidupkan harapan untuk dapat menjadi orang yang berhasil. Amin.

Ayat Kursi Gudang Kekayaan Allah Swt
Ibnu Abbas berkata bahwa : Rasulullah Saw jika membaca akhir surah Al Baqarah serta ayat kursi tersebut selalu tertawa. Dan beliau bersabda : Sesungguhnya kedua ayat itu ialah gudang kekayaan Allah yang ada dibawah Arsy.

Terdapat satu ayat dalam Al Qur;an yang tidak terlalu panjang, akan tetapi dapat mencakup dari seluruh Asma serta sifat-sifat-Nya yakni Ayat Kursi. Jika bertanya mengenai mukjizat dari ayat kursi, hal tersebut telah dibuktikan dari para nabi serta rasul, wali, shiddiqin serta juga abdush sholihin sudah membuktikan bermacam ragam mukzijat serta keajaiban dari Ayat Kursi.

Pahala Membaca Ayat Kursi
Allah telah menciptakan kursi yang telah dikeliligi 7 langit sert 7 bumi, kursi tersebut bagaikan sebuah lingkarang terdapat di tengah padang luas, yaitu dikirinya terdapat 10.000 kursi serta dikanan terdapat 10,000 kursi. Serta diatas setiap kursi tersebut ada malaikat yang duduk membaca ayat kursi serta mencatat pahala bagi orang yang membaca ayat kursi tersebut. Dan Allah Swt telah memerintahkan pena untuk mencatat ayat kursi serta pahalanya. Bagi siapa yang membaca bacaan ayat kursi secara istiqomah. Maka Allah akan memberikan pahala sebesar ayat kursi tersebut di hari kiamat nanti. Amin.

Sabtu, 4 Mac 2017

ISLAM AGAMA KEDAMAIAN“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An Nahl:125)

Agama Islam yang disebarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw merupakan agama yang ditujukan demi kesejahteraan dan keselamatan seluruh umat sekalian alam. Kata Islam sendiri yang berasal dari bahasa Arab berarti tunduk, patuh, selamat, sejahtera, dan damai. Maka, agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menegakkan perdamaian di dunia sehingga persaudaraan dapat terjalin dengan erat.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah swt untuk mengajarkan agama Islam, sejarah mencatat bahwa kehidupan manusia pada waktu itu dikenal sebagai masa Jahiliah. Di zaman Jahiliah itu banyak terjadi kezhaliman seperti pembunuhan, permusuhan, penindasan, dan lain sebagainya. Namun, setelah Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rasul Allah dan menyampaikan ajaran Islam, bukti bahwa Islam agama perdamaian terwujud. Pengikut Nabi Muhammad saw berangsur-angsur banyak, Islam menjadi agama yang menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al Anbiya:107)

Makna Islam membawa kedamaian.

Islam adalah patuh dan menyerah diri sepenuhnya kepada perintah Allah. Secara terminologi pula Islam berasal daripada bahasa Arab iaitu aslama bermakna aman, damai dan harmoni. Allah mempunyai sifat As-salam bermakna membawa kedamaian. Orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan perintahnya disebut Muslim. Muslim adalah membawa kedamaian kepada dirinya sendiri dan juga kepada masyarakat sera alam semesta. Ini sesuai dengan Hadith Nabi Muhammad seperti di bawah ini :

Seorang muslim adalah seseorang yang daripada tangan dan lidahnya semua orang akan menikmati keamanan dan kedamaian/keselamatan (dilaporkan dalam Sahih Bukhari).

Islam membawa kedamaian kepada semua manusia.

Muslim juga sentiasa menghormati sesama manusia adakah muslim atau bukan Muslim. Ini dilaporkan dalam Hadiht di bawah :

Muhammad berdiri memberi penghormatan ketika rombongan membawa mayat seorang yahudi. Sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, bukankah dia orang yahudi? Rasulullah menjawab: bukankah dia juga manusia?

Daripada hadith di atas ayat yang berbunyi "bukankah dia juga manusia" menunjukkan Islam adalah agama yang membawa kedamaian kepada kepada semua manusia tanpa mengira bangsa dan agama. Maka muslim yang baik akan menghormati dan menghargai serta membina hubungan baik dengan semua manusia tanpa mengira bangsa dan agama.

Islam membawa kedamaian kepada Alam sejagat.

Bahkan dalam Hadith yang lain dilaporkan :

Sahabat bertanya kepada Muhammad : Bolehkah kami memberi bantuan kepada orang yahudi? Boleh, bukankah mereka juga makhluk Allah dan Allah akan menerima sedekah kita, Muhammad menjawab sambil memuji sifat sahabat tersebut.

Hadith di atas menyatakan bahawa muslim dituntut untuk membawa kedamaian bukan hanya kepada manusia sahaja bahkan juga kepada seluruh alam. Tidak ada halangan yang menghadkan hubungan muslim dengan orang yang berbeza agama, budaya dan status sosial, bahkan kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada orang lain hanya disebabkan perbezaan agama seperti dilaporkan dalam ayat di bawah ini :

Janganlah disebabkan kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepada mereka

Islam adalah suka memaafkan kesilapan orang lain.

Sebuah kisah dilaporkan dalam sebuah hadith :

Setiap pagi Muhammad melalui sebatang jalan, dalam perjalanan beliau dileparkan kotoran oleh seorang Yahudi dan juga dimaki hamunnya beliau. Pada suatu hari beliau amat terkejut kerana tidak ada orang yang melempar kotoran ke atas beliau sehingga beliau bertanya kepada jiran Yahudi tersebut. Beliau dimaklumkan bahawa Yahudi tersebut sakit, maka beliau bersegeralah melawat Yahudi tersebut. Alangkah terkejutnya yahudi tersbeut sebab orang yang pertama melawatnya keitka dia sakit adalah orang yang selalu dia lemparkan kotoran. Dengan hati bergetar yahudi tersebut berkata budi pekertimu mencerminkan akhlak nabi. Maka aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah utusan Allah.

Islam agama toleransi kepada penganut agama lain.

Dalam hadith yang lain dilaporkan :

Pada suatu hari 60 nasrani tiba di Madinah, pada waktu ashar mereka masuk ke Masjid Nabawi tempat beliau berada, mereka menunaikan sembahyang di dalam masjid. Beliau bersabda biarkan mereka menghadap ke arah timur untuk menunaikan sembahyangnya.

Hadith di atas menunjukkan Islam begitu toleransi kepada penganut agama lain, islam menggalakkan kedamaian. Masyarakat bukan islam boleh hidup damai di negara-negara yang mengamalkan Islam bahkan zaman Rasulullah dan sesudahnya masyarakat bukan Islam hidup damai di negara-negara islam.

Islam menggantikan kejahatan dengan kebaikan selepas bertaubat.

Bahkan kedamaian dan keselamatan dalam islam dinyatakan oleh Allah dalam ayat di bawah ini :

Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan (Al-Furqaan 25;70).

Ayat di atas menerangkan bahawa sesiapa yang bertaubat daripada kejahatan dengan meninggalkan kesesatan dan menuju kepada kebajikan. Maka semua dosa yang pernah dialakukan sebelum islam Allah akan tukarkan kepada kebajikan. Jadi Islam tidak pernah melihat apa yang pernah dilakukan seseorang selepas dia bertaubat, sebab Allah maha pengasih dan penyayang.

Islam agama keberuntungan

Islam menggalakkan manusia untuk berbuat baik tanpa mengira budaya dan agama. Setiap kebaikan Allah akan membalas dengan 700 kali ganda untuk menggalakkan umatnya berbuat baik. Di zaman teknologi dan materialistik semua orang mahu keuntungan, maka Islam menjanjikan keuntungan yang hakiki yang tidak mungkin diberi oleh apa2 perniagaan sekalipun.

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jaaln Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya (As-Shaff 61;10-11).

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir menghasilkan seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah maha luas kurnia-Nya lagi maha mengetahui (Al-Baqarah 2;261).

Adakah perniagaan di dunia ini yang dapat mendatangkan keuntungan berlipat ganda seperti Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman (Islam)? Setiap orang berniaga untuk mendapatkan keuntungan tetapi keuntungan yang Allah janjikan tidak ada taranya.