Jumaat, 29 November 2013

Surat Terbuka Untuk Puak Syi'ah - Syaikh Utsman Al Khomis


Surat Terbuka Untuk Puak Syi'ah - Syaikh Utsman Al Khomis 

KEKEJAMAN SYIAH

Penyeksaan terhadap warga Ahwaz  adalah Ahlussunnah - Arab terus berlangsung.Antara pegangan akidah yang dipegang oleh penganut Syiah di negara kita ialah:

Pertama: Mendakwa imamah sebagai rukun Islam yang pertama dan termasuk dalam perkara Usuluddin.

Kedua: Menafikan kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman.

Ketiga: Mengkafir dan memfasikkan para sahabat.

Keempat: Mendakwa bahawa al-Quran telah diubah. Kelima: Berdoa supaya dihapuskan penentang Syiah termasuk pihak berkuasa,

Keenam: Mengharuskan perbuatan meliwat.

Ketujuh: Menyambut Hari Karbala pada setiap 10 Muharam.

Kelapan: Mempertahan amalan nikah mutaah,

Kesembilan: Mempertikai kesahihan dan keutuhan mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaahو

Kesepuluh: Mendakwa Syiah adalah pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar dan mencabar pihak berkuasa.

KESESATAN SYIAH YANG NYATA


Karaki berkata: "Bila kamu menutup kemaluanmu maka kamu benar-benar telah  menutup aurat." (Al Kaafi 6/501 Tahdzibul Ahkam 1/ 374), sedangkan aurat seperti lubang duburu dan paha bukan termasuk di dalam aurat.

Shodiq AS berkata: "Paha tidak termasuk aurat", bahkan Imam Al Baqir As telah mengecat auratnya dan membalut lubang kemaluannya (Jamial Maqosid Lilkaraki 2/94, Al Mu’tabar karangan Al Hulli 1/222 Muntaha Tolab 1/39, Tahrirul Ahkam 1/202, semuanya karangan Al Hulli, Madarikul Ahkam 3/191)

Abu Hasan Al Madhi: "Bahawa aurat itu hanya ada dua iaitu lubang depan dan lubang belakang, lubang belakang sudah ditutup oleh punggung, apabila kamu telah menutup keduanya maka berarti telah menutup auratnya, kerana selain itu bukan tempat najis, maka bukanlah aurat, seperti betis." (Al Kaafi 6/51, Tahzibul Ahkam 1/374, Wasa’ilu Syi'ah 1/365, Muntaha Tolab 4/269, Al Khilaf karangan Tusi 1/396).

Dari Abu Abdullah As berkata: "Paha tidak termasuk aurat" (Tahdhibul Ahkam 1/ 374, Wasa’ilu Syi'ah jilid 1 hal 365)


Kotoran Para Imam Menyebabkan Masuk Syurga

Kotoran dan air kencing para imam bukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak berbau busuk, bahkan keduanya bagaikan kasturi  yang semerbak baunya. Barang siapa yang meminum kencing, darah dan memakan kotoran mereka maka haram masuk neraka dan wajib masuk surga (Anwarul Wilayat Liayatillah Al Akhun Mulla Zaenal Abiding Al Kalba Yakani: th 1419 halaman 440) 


Kentut Dari Imam Bagaikan Bau Kasturi 

Abu Jafar berkata: Ciri-ciri Imam ada 10: 
  1. Dilahirkan sudah dalam keadaan berkhatan. 
  2. Mengumandangkan dua kalimat syahadat sejak lahir ke dunia. 
  3. Tidak pernah berjunub. 
  4. Matanya tidur, hatinya terbangun. 
  5. Tidak pernah menguap 
  6. Melihat apa yang di belakangnya seperti melihat apa yang di depannya. 
  7. Bau kentut dan kotorannya bagaikan kasturi.

(Al Kaafi 1/319, Kitabul Hujjah Bab" Maulidul Aimmah)Meminjamkan Isteri 


Diriwayatkan oleh Thusi dari Muhamad bin Abi Jafar berkata: "Dihalalkan bagi saudaranya faraj isteri-isterinya." Ia berkata: "Diperbolehkan untuk temannya seperti boleh bagi suami terhadap isterinya sendiri." (Kitabul Istibhsor 3/136)


Diperbolehkan Menyetubuhi Bayi 


Khumaini berkata: "Semua kenikmatan, seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk, dan memegang paha boleh walaupun dengan bayi yang sedang menyusu."(Tahrirul Wasilah 2/216)
Alkhui: Ia (Alkhui) memperbolehkan seorang lelaki memegang-megang atau bermain dengan aurat lelaki lain atau wanita bermain dengan alat kelamin wanita lain dalam keadaan bergurau dan tidak menimbulkan syahwat (Sirotunnajah Fi Ajwibatil Istifta’at jilid 3)Muhammad Husein Fadhullah Memperbolehkan Melihat 
Wanita-Wanita Yang Sedang Telanjang 


Fadhlullah berkata pada kitab Anikah juz 1 hal 66
"Seandainya wanita-wanita itu telah terbiasa keluar dengan berpakaian renang makadiperbolehkan melihatnya. Sama juga halnya melihat aurat yang dibuka sendiri oleh si perempuan, seperti di kelab bogel atau kolam renang, pantai dan sebagainya."


Diperbolehkan mut’ah dan bercumbu dengan anak gadis bila sudah berumur 9 tahun (dalam riwayat lain 7 tahun) dengan syarat tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak perempuan itu kerana dikhuatiri menjadi aib bagi keluarganya (Al Kafi jilid 5 hal 462). 

Boleh anda membayangkan masa depan, akhlak dan tingkahlaku anak perempuan yang dalam umur sekecil ini telah mendapat "pengalaman sex" dengan melihat kemaluan lelaki dan melihat gerakan-gerakan sex, sedang lelaki itu dapat melakukan segalanya kecuali jima’ (coitus), jima’ dimakruhkan dari hadapan sahaja. Ini bermaksud diperbolehkan melalui belakang (oral sex).

Adakah ada orang normal yang membenarkan seseorang berbuat demikian pada anak perempuannya, atau saudaranya, bahkan pada seluruh anak perempuan ? 

Cuba bayangkan perasaan anda jika sekiranya hal itu terjadi pada anak perempuan anda. Anda hanya perlu membayangkan, tidak lebih dari itu. 

Hal ini tidak dapat diterima walaupun sejahat manapun anda, bagaimana dikatakan bahawa peraturan-peraturan ini datangnya dari para Imam Ahlul Bait ?


MENGAPA ....Kubur Ibnu Muljam pembunuh Ali bin Abi Tholib yang di puja-puja oleh syi'ah?